AktuelltVår kampanj startar – bli fadder för ett daghem i Etiopien

Vår kampanj startar – bli fadder för ett daghem i Etiopien

Mången fattig ensamförsörjande mamma i Etiopien frågar sig: ”Var kan mina barn vistas i trygghet om dagen medan jag arbetar?”

Det finns väldigt få daghem i Etiopien, så många barn hänger mor i kjolarna på arbetsplatsen eller lämnas hos grannen eller driver runt med andra barn på gatorna. Oron är stor.

Daghemmet är rätt plats för barnen

Interpedia har, tillsammans med organisationen Maedot, grundat tre daghem i fattiga områden i Etiopien.

Daghemmet ger barnet ett mångsidigt stöd:

  1. en plats där barnet kan vistas under uppsikt av trygga vuxna
  2. god beredskap för skolstarten tack vare daghemmets småbarnspedagogik
  3. bättre hälsa, mera krafter och större inlärningsförmåga tack vare daghemsmaten.

Samtidigt blir det lättare för mödrarna att arbeta för familjens utkomst.

Vi söker nu fler faddrar för våra daghem i Etiopien för att så många barn som möjligt ska få vistas i en trygg omgivning under dagen.

Välkommen som daghemsfadder!

Tack för ditt stöd!