AktuelltVårt utvecklingssamarbete i Etiopien fortsätter tillsvidare som förut

Vårt utvecklingssamarbete i Etiopien fortsätter tillsvidare som förut

Säkerhetsläget i Etiopien är just nu överlag alarmerande och framförallt oförutsägbart. Konflikterna har spritt sig till flera områden och regeringen har utlyst ett halvt års nödläge.

Utrikesministeriet uppmanar i sin reseinformation alla finländare att omedelbart lämna landet.

Våra samarbetspartner arbetar vidare

På Interpedia följer vi upp läget varje dag och vi har regelbunden kontakt med våra fyra samarbetsorganisationer i Etiopien. Vi har över 130 fadderbarn och -familjer i Etiopien och genomför som bäst två projekt som stöds av utrikesministeriet. Inalles över 2 900 barn omfattas av vårt stöd. Interpedia har ingen egen personal i Etiopien. Våra etiopiska samarbetsorganisationer verkar i Addis Abeba, i Debre Zeit söder om huvudstaden, i de små städerna Woliso och Dilela väster om huvudstaden samt i Chilga nära staden Gondar i norra Etiopien.

Tillsvidare fungerar kontakterna med alla våra samarbetspartner på normalt sätt. Vi fick nyligen besked om att vår partner Maedots daghem i Addis Abeba, Woliso och Dilela alla håller öppet och fungerar normalt. Också GCS skolcenter i Addis Abeba har normal verksamhet, och de ungdomar som studerar vid universitetet i Tigray har alla lyckats lämna krigszonen under hösten. Bethlehem Family Development Program (BFDP) fortsätter också som förut med sitt familjestödsprogram i Debre Zeit.

Interpedias största samarbetspartner är Berhan Lehetsanat, vars Interpediastödda projekt i Debre Zeit och Chilga också har kunnat fortsätta som förut. Berhan Lehetsanat har emellertid tvingats att helt avbryta några andra av sina projekt, som genomförs i de områden dit konflikten nu spridit sig. Det arbete som Interpedia stöder genomförs emellertid på längre avstånd från de farliga områdena.

Oroligt i Etiopien sedan länge

Etiopien är ett stort land och där har tyvärr varit mer eller mindre oroligt under en lång tid. Läget och verksamhetsmiljön i landet har redan i åratal präglats av olika slags konflikter med åtföljande undantagstillstånd, begränsningar i rörelsefriheten och försvårad kommunikation. Därför har vi redan då vi planerat våra projekt och vår fortlöpande verksamhet utgått ifrån att detta är den verklighet där arbetet ska utföras.

Det är omöjligt att veta vad som sker i framtiden, men vi har gott hopp om att åtminstone en del av vår verksamhet kan fortsätta och att eventuella avbrott blir kortvariga. Vårt arbete i Etiopien är synnerligen mångsidigt, och till exempel under coronapandemin har en del aktiviteter tillfälligt varit omöjliga att genomföra medan andra hela tiden pågått i vanlig ordning.

Tack till alla donatorer för det viktiga stödet till barnen i Etiopien!

Coronapandemin, som redan pågått i ett och ett halvt år, har fört med sig avsevärda bekymmer särskilt när det gäller barnens skolgång, och det är viktigt att vi fortsätter att stödja barnen, familjerna och skolorna så länge som det bara är möjligt.

lapsia Etiopiassa

Läs mer om Interpedias utvecklingssamarbete i Etiopien