AktuelltVårt nya projekt inom globalfostran producerar material för småbarnspedagogiken

Vårt nya projekt inom globalfostran producerar material för småbarnspedagogiken

Interpedia beviljades stöd av utrikesministeriet för ett projekt inom kommunikation och utbildning i global utveckling som under två år ska genomföras i de finländska daghemmen och förskolorna. Interpedias projekt Småbarnspedagogiken fostrar världsmedborgare: Agenda 2030 och kommunikation om barnens rättigheter i daghemmen och förskolorna fokuserar på att åren 2021-2022 i daghem och förskolor runtom i Finland utveckla den kunskap och de färdigheter som främjandet av en hållbar utveckling kräver.

Inom projektet utvecklas ett brädspel för barn i daghemsåldern och en uppgiftsbana för förskolebarn i syfte att tillsammans med barnen behandla frågor om barnens rättigheter och den hållbara utvecklingens mål på ett sätt som är anpassat efter åldersnivån. Viktiga teman som diskuteras med barnen är till exempel jämställdhet, ansvarsfull konsumtion och varje barns rätt till utbildning.

Projektets mål är att redan inom småbarnspedagogiken öka barnens förståelse för den globala världen, barnens rättigheter och målen för hållbar utveckling.

Barnen lär sig, att de med sitt eget agerande kan påverka genomförandet av hållbar utveckling i den egna närmiljön. Detta stärker deras lust att verka och vara aktiva för att främja de mänskliga rättigheterna och den hållbara utvecklingen.

För studerande och lärare inom småbarnspedagogiken anordnar projektet också utbildning om globalfostrans möjligheter, utvecklingsfrågor och etisk utvecklingskommunikation. Syftet är att öka de blivande och nuvarande småbarnslärarnas kunskaper om hållbar utveckling och globalfostran och samtidigt stärka deras motivation att tillsammans med barnen behandla dessa frågor i sitt arbete.

Projektet genomförs i samarbete med yrkesläroanstalten Riveria

Interpedia har verkat inom globalfostran redan i flera år. Till de senaste av våra projekt som finansierades av utrikesministeriet hörde Barnets vardag i ett utvecklingsland (2014) samt Vad lärde jag mig i dag? Inlärningens betydelse för utvecklingen (2015–16).

Materialet från våra tidigare projekt kan laddas ner gratis på vår Materialbank för global fostran