Global fostran

Materialbank för global fostran

I materialbanken för global fostran finns färdiga läromedelshelheter och videor med temat barnens rättigheter. Materialet är lämpligt särskilt med avseende på läroplanens delområden K2 och K7 inom mångsidig kompetens.

Det finns två materialhelheter för grundskolans årskurs 1–6 och en materialhelhet för grundskolans årskurs 7–9 och andra stadiet. Alla innehåller flera korta övningar av vilka du kan forma en lämplig helhet för lektionen.

 

Vi hjälper gärna vid planeringen av lektionerna och vi kan i mån av möjlighet besöka skolan. Ta kontakt kummi@interpedia.fi eller 09 2727 0630 (må-fr 10−15).

Tre sätt att delta i skolornas globala solidaritet

 

Webbmaterialet Skolan förändrar världen

Interpedia deltog i civilsamhällesorganisationernas gemensamma fortbildningsprojekt Skolan förändrar världen som erbjuder lärare stöd för global fostran enligt den nya läroplanen. Det kostnadsfria webbmaterialet erbjuder fördjupad kunskap, tips och pedagogiska verktyg. Temat för materialet är bland annat mångfald och jämlikhet, mänskliga rättigheter och barnens rättigheter samt hållbar utveckling.

Har du använt vårt material?

Hur fungerade materialet? Hurdant mottagande fick materialet av eleverna? Skicka respons kummi@interpedia.fi!