Global fostran

Materialbank för global fostran

I materialbanken för global fostran finns färdiga läromedelshelheter och videor med temat barnens rättigheter. Materialet är lämpligt särskilt med avseende på läroplanens delområden K2 och K7 inom mångsidig kompetens.

Det finns två materialhelheter för grundskolans årskurs 1–6 och en materialhelhet för grundskolans årskurs 7–9 och andra stadiet. Alla innehåller flera korta övningar av vilka du kan forma en lämplig helhet för lektionen.

 

Vi hjälper gärna vid planeringen av lektionerna och vi kan i mån av möjlighet besöka skolan. Ta kontakt kummi@interpedia.fi eller 09 2727 0630 (må-fr 10−15).

Tre sätt att delta i skolornas globala solidaritet

 

Landspaketen för global fostran

Hur leker barnen i Nepal? Vad äter en etiopisk familj som morgonmål? Var finns information om colombianska barns vardag?

Interpedias landspaket presenterar kulturerna i Nepal, Sydafrika, Indien, Etiopien, Colombia, Thailand och Kina, och hur människorna i dessa länder lever. Paketen lämpar sig för att arrangera olika temadagar och händelser och för att bli bekant med ländernas kultur. I varje paket har man samlat saker som kläder, böcker, leksaker, instrument och tyger från länderna i fråga.

I paketet finns dessutom ett informationshäfte där varje lands historia, natur, kultur, näringar, familjeliv, utbildning och förhållande till Finland granskas. Särskilt behandlas barnens situation och vardag i det aktuella landet.

Landspaketen lånas ut till privatpersoner, skolor, daghem, studiekretsar och andra som behöver dem. För landspaketen debiterar vi en låneavgift på 50 €/80 € beroende på transportkostnaderna. Med avgiften täcker vi postningskostnaderna. Ett paket väger 5–10 kg.

Behöver du mer information om paketen? Ta kontakt kummi@interpedia.fi eller 09 2727 0630 (må-fr 10−15).

Webbmaterialet Skolan förändrar världen

Interpedia deltog i civilsamhällesorganisationernas gemensamma fortbildningsprojekt Skolan förändrar världen som erbjuder lärare stöd för global fostran enligt den nya läroplanen. Det kostnadsfria webbmaterialet erbjuder fördjupad kunskap, tips och pedagogiska verktyg. Temat för materialet är bland annat mångfald och jämlikhet, mänskliga rättigheter och barnens rättigheter samt hållbar utveckling.

Har du använt vårt material?

Hur fungerade materialet? Hurdant mottagande fick materialet av eleverna? Skicka respons kummi@interpedia.fi!