AjankohtaistaUusi globaalikasvatushankkeemme tuottaa materiaalia varhaiskasvatukseen

Uusi globaalikasvatushankkeemme tuottaa materiaalia varhaiskasvatukseen

Interpedialle myönnettiin ulkoministeriön viestintä- ja globaalikasvatustukea suomalaisen varhaiskasvatuksen piirissä toteutettavaan kaksivuotiseen globaalikasvatushankkeeseen. Interpedian hanke Varhaiskasvatuksesta maailmankansalaiseksi: Agenda 2030 ja lapsen oikeudet tutuksi päiväkodissa ja esikoulussa keskittyy kestävän kehityksen edistämiseen tarvittavien tietojen ja taitojen kehittämiseen esikouluissa ja päiväkodeissa eri puolilla Suomea vuosina 2021–2022.

Hankkeessa tuotetaan päiväkoti-ikäisille suunnattu lautapeli ja esikoululaisille suunnattu tehtävärata, joiden avulla lasten kanssa käsitellään lapsen oikeuksia ja kestävän kehityksen tavoitteita ikätasolle sopivalla tavalla. Lasten kanssa pohditaan tärkeitä teemoja, kuten yhdenvertaisuutta, vastuullista kuluttamista sekä jokaisen lapsen oikeutta koulutukseen.

Hankkeen tavoitteena on lisätä lasten ymmärrystä globaalista maailmasta, lapsen oikeuksista ja kestävän kehityksen tavoitteista jo varhaiskasvatusiässä.

Lapset oppivat, että he voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa kestävän kehityksen toteutumiseen lähiympäristössään, mikä vahvistaa heidän toimijuuttaan ja aktiivisuuttaan ihmisoikeuksien ja kestävän kehityksen edistäjinä.

Lisäksi hankkeessa järjestetään varhaiskasvatuksen opiskelijoille ja opettajille koulutuksia globaalikasvatuksen mahdollisuuksista, kehityskysymyksistä ja eettisestä kehitysviestinnästä. Koulutuksen myötä nykyisten ja tulevien varhaiskasvatuksen opettajien kestävän kehityksen ja globaalikasvatuksen osaaminen ja motivaatio käsitellä teemoja työssään lasten kanssa vahvistuu.

Hanketta toteutetaan yhteistyössä Riverian ammattioppilaitoksen kanssa.

Interpedia on tehnyt globaalikasvatustyötä jo vuosian ajan ja viimeisimpiä ulkoministeriön rahoittamia globaalikasvatushankkeitamme olivat Lapsen arki kehitysmaassa (2014) sekä Mitä opin tänään? Oppimisen merkitys kehityksessä (2015–16).

Aiempien hankkeidemme materiaalit ovat maksutta ladattavissa globaalikasvatuksen materiaalipankistamme.