Det är roligt att lära sig!

Globalfostran har alltid varit viktigt, men i dagens samhälle är det viktigare än någonsin att barnen redan i tidig ålder får kunskap om andra länder och andra kulturer. Den pågående flyktingkrisen har gjort så att även de nordiska länderna får möta och ta emot människor från olika håll i världen. Genom en ökad medvetenhet om hur livet i andra länder ser ut blir mötet med främmande kulturer lättare. Interpedias projekt “Vad lärde jag mig idag?” är ett globalfostranprojekt som strävar efter att finländska barn i skolåldern ska reflektera kring sin egen skolgång och sitt eget lärande. Vidare får barnen möjlighet att genom en film och workshop bekanta sig med hur skolbarnen i Nepal har det.

vgk

Till projektet “Vad lärde jag mig idag?” hör undervisningsmaterial som ska öka den globala medvetenheten bland barn. I början av april åkte jag och min kollega ut på en skolturné där vi besökte två svensk- och två finskspråkiga skolor. I varje skola ordnande vi workshops som baserade sig på projektets undervisningsmaterial. Barnen fick med hjälp av olika uppgifter och lekar fundera på hur man lärt sig bäst, vad som är roligast i skolan och ifall man kan lära sig också när man är vuxen. Dessutom funderade barnen på vilka likheter och skillnader som finns mellan skolorna i Nepal och skolorna i Finland. De äldre barnen som medverkade i workshoparna fick lära sig hur en debatt går till och också själv ordna en debatt i klassen.

Det var fantastiskt fint att få se hur barnen tog in all information som de fick och kunde tillämpa den på de olika lekarna som ingick i workshopen. Barnen kunde också på ett moget sätt reflektera över varför alla barn i Nepal inte har möjlighet att gå i skola och därmed se att världen ser väldigt olika ut beroende på i vilket land man befinner sig. I slutet av varje workshop frågade vi om eleverna hade lärt sig något nytt och om de hade haft roligt och i alla klasser svarade alla: Ja!

_DSC6391

Skolelever i Nepal. Foto: Tuukka Ervasti


Linn Ahlfors
OrganisationsassistentLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *