AktuelltVårt utvecklingssamarbete inger hopp hos familjer med funktionsnedsatta barn i Etiopien

Vårt utvecklingssamarbete inger hopp hos familjer med funktionsnedsatta barn i Etiopien

Efter två års pandemipaus gjorde jag i slutet av våren en uppföljningsresa till Addis Abeba och Debre Zeit.

Etiopien är ett land med många problem. Många etiopier har varit tvungna att fly undan kriget i norr till huvudstaden, där gatubarnens antal nu är större än förr.

Kriget i Ukraina inverkar också på de etiopiska barnens liv eftersom levnadskostnaderna har stigit. Landet är mycket beroende av vete och matolja från Ukraina. Priset på matolja hade mer än fördubblats på en månad och en del grönsaker kostade fem gånger så mycket som tidigare. Också bensinpriset och lokaltrafikens avgifter hade stigit.

Den kraftiga ökningen av levnadskostnaderna är mycket kännbar för de fattiga familjerna. När jag frågade en ensamförsörjare hur hon kommer till rätta, brast hon i gråt.

”Fattigdomen drabbar alltid kvinnorna och barnen först.”

Interpediadonatorernas stöd används också till att hjälpa familjerna.

Små insatser med omvälvande verkningar

Vi har verkat i Etiopien redan i årtionden och går alltjämt vidare med vårt långsiktiga arbete för barnens rättigheter.

På min uppföljningsresa imponerades jag åter särskilt av vårt arbete för de funktionsnedsatta barnens väl. I Debre Zeit träffade jag barn som omfattats av Interpedias och Berhan Lehetsanats projekt, som avslutades 2021. Projektet förändrade livet helt för många barn.

”Många barn lärde sig gå först då vi erbjöd fysioterapi, hjälpmedel och annat stöd.”

Nioårige Yusef är ett exempel på hur ett barns liv kan få en helt ny inriktning tack vare vårt arbete. Tidigare kunde Yusef bara krypa omkring på hemgården, eller så bar föräldrarna honom. Vi såg till att han fick fysioterapi, gåstöd och glasögon. Tack vare de här hjälpmedlen lärde han sig gå och kunde börja i skolan – nu spelar han fotboll med sina vänner!

Yusef älskar skolan och hör till de bästa i sin klass. Han har lärt sig läsa och skriva, och hans favoritämne är matematik. Närskolan beaktar nu också de barn som har särskilda behov eftersom vårt projekt erbjöd lärarna tilläggsutbildning och läromedel.

Den psykiska förändringen är enorm: nu lever Yusef ett människovärdigt liv. Föräldrarna är djupt tacksamma över det stöd de fått. Mamma Sisay säger, att de ser Berhan Lehetsanat som sin familj, då denna organisation var den enda som hjälpte dem.

Yusefs föräldrar är helt tydligt redo att göra allt de kan för sitt enda barn, men utan kunskaper och resurser har de inte haft möjlighet att stödja sitt barn fullt ut.

”Med små insatser kan vi tillsammans förändra hela livet för ett barn.”

Under 2022 fortsätter vårt arbete för de funktionsnedsatta barnen i Debre Zeit i liten skala med stöd av våra faddrar och månadsgivare, och i Chilga i norra Etiopien genomför vi ett projekt som stöds av utrikesministeriet. År 2023 inleder vi ett nytt utvecklingsssamarbetsprojekt i för oss nya områden nära Debre Zeit.

Liikuntavammainen etiopialainen lapsi äitinsä kanssa

Faktaruta:

Projektresultat: attitydförändringar i närsamhället, bättre liv för familjer med funktionsnedsatta barn

Utvecklingssamarbetsprojektet 2019–2021 tillhandahöll direkt stöd för 229 barn med funktionsnedsättning.

Projektet åstadkom betydande förändringar i de negativa attityder som närsamhället, familjerna, lärarna och myndigheterna hyste gentemot de funktionsnedsatta och deras familjer. Den utbildning som erbjöds lärarna, rektorerna och hälsovårdspersonalen hjälpte dem att bättre beakta de funktionsnedsatta barnens behov. Olika fysiska arrangemang förbättrade skolornas tillgänglighet och gjorde det möjligt för de funktionsnedsatta barnen att delta.

Projektet förbättrade avsevärt det allmänna välbefinnandet i de familjer där det fanns barn med någon funktionsnedsättning. Den positiva förändringen i livet och i utkomstmöjligheterna uppnåddes och sårbarheten decimerades genom att förbättra tillgången till rehabilitering och genom att stödja familjernas ekonomi och sociala integrering.

  • 81 % av de funktionsnedsatta barnen deltar nu i den inklusiva undervisningen (2019: 51 %)
  • 71 % av de funktionsnedsatta skoleleverna klarar studierna bättre än tidigare
  • 77 % av skolorna är tillgängliga för funktionsnedsatta barn (2019: 20 %)
  • 79 % av lärarna kan bättre beakta de funktionsnedsatta elevernas särskilda behov (2019: 32 %)
  • 83 % av de anställda på landsbygdens hälsostationer behärskar nu grunderna i samhällsbaserad rehabilitering för funktionsnedsatta barn
  • 55 % av områdets myndighetsbyråer beaktar de funktionsnedsattas behov (2019: 20 %)

Läs mer om Interpedias utvecklingssamarbete i Etiopien

Välkommen att bli månadsgivare eller fadder!