AktuelltEyobs resa till ett människovärdigt liv

Eyobs resa till ett människovärdigt liv

Eyob föddes i den lilla staden Chilga i norra Etiopien och levde till en början en vanlig liten pojkes liv. När han var fem år insjuknade han emellertid i polio och fick en skada som gjorde att han bara kunde röra sig genom att krypa på marken. Som barn var det Eyobs dröm att studera teologi, och han kröp ofta i väg på egen hand till kyrkogården för att kunna följa med händelserna i församlingen. Eyobs drömmar grusades dock såväl av samhällets attityd till personer med funktionsvariationer som av de svårigheter skolvägen beredde och det obefintliga stödet till funktionsnedsatta.

Gruppbaserad rehabilitering

När organisationen Berhan Lehetsanat (BL), som arbetar för de funktionsnedsatta barnens väl, inlett sin verksamhet i området fick Eyobs liv en ny inriktning. Eyob antogs till BL:s gruppbaserade rehabiliteringsprogram för funktionsnedsatta barn. Rehabiliteringen stärkte Eyobs självförtroende så  att ha kunde sätta sig över de felaktiga attityderna som han mötte.

BL började anordna traditionella etiopiska kaffeceremonier i byarna och bjöd in byborna för att diskutera funktionsvariationer. Människorna kring Eyob började förstå, att en funktionsnedsättning inte är någon gudasänd förbannelse och inte heller ett straff för onda gärningar.

”Min resa till ett självständigt liv började då Berhan Lehetsanat kom till Chilga och jag blev en av de lyckliga som fick komma med i rehabiliteringen, som förändrade hela livet. Jag fick en stol med tre hjul, BL ordnade med ett ställe där jag fick bo hyresfritt och jag fick hjälp med att starta mitt lilla skoputsningsföretag.”

BL handledde också Eyobs mamma så att hon kunde skaffa sig extrainkomster, köpa mat och betala en del av sonens rehabilitering. Inkomsterna räckte ändå inte till, så BL gav familjen också får så att inkomstkällorna blev fler.

Från frivilligt arbete till professionell påverkare

Eyobs liv förändrades helt tack vare det helhetsinriktade arbete som BL utförde i området. Rehabiliteringen, hjälpmedlen och skolgången erbjöd konkreta möjligheter, men det var lika viktigt att ytterligare stärka självförtroendet. När barnets rättigheter realiserades och Eyob fick ett människovärdigt liv växte han upp till en aktiv ung man.

När Eyob gick i högstadiet blev han medlem i Chilgaområdets förening för funktionsnedsatta. Tack vare sitt självförtroende och de kunskaper han förvärvat blev han småningom föreningens ordförande. Sedan blev han antagen till universitetet för att studera socialarbete och avlade också kandidatexamen.

När Interpedia och Berhan Lehetsanat år 2021 inledde ett av utrikesministeriet finansierat projekt, mer omfattande än det tidigare, för att främja de funktionsnedsatta barnens rättigheter i Chilga och den omgivande landsbygden ansökte Eyob om posten som projektets påverkansplanerare. Hans erfarenheter, kunnighet och motivation övertygade BL:s ledare, så han fick jobbet.

Eyobs speciella ansvarsområde är nu att påverka attityderna till de funktionsnedsatta i landsbygdssamhällena. Han arbetar också för att de funktionsnedsattas situation ska uppmärksammas i de olika statliga verken och för att de funktionsnedsatta ska bli jämbördiga medlemmar i sitt samhälle.

INFOKom med och stöd de funktionsnedsatta barnen i Etiopien! Vi och vår samarbetspartner Berhan Lehetsanat har redan i drygt tio år förändrat livet för hundratals barn med funktionsvariationer. Nu utvidgar vi vår resultatrika verksamhet till ett nytt område. Eyobs historia är ett exempel på hur vårt arbete lyfter fram de funktonsnedsatta barnen från undangömda vrår till ett bättre liv.

– Vårt mål är att finna varje funktionsnedsatt barn – vårt uppsökande arbete  når också dem som gömts undan bakom lyckta dörrar och blivit tvungna att stanna innanför hemmets väggar.
– Vi erbjuder de funktionsnedsatta barnen rehablitering och utbildning och vi bereder familjerna utkomstmöjligheter.
– Genom att påverka strukturerna stöder vi permanenta förändringar: utbildning för hälsovårdspersonalen och lärarna, stöd till skolorna, korrekt information om funktionsvariationer till medborgarna.

Läs mer om Interpedias utvecklingssamarbete i Etiopien
Läs mer om Interpedias och Berhan Lehetsanats program för funktionsnedsatta barn (på finska)
Välkommen att bli månadsgivare eller fadder!

Ilona Kalliola
Chef för utvecklingssamarbete