AktuelltFyra skäl att stödja flickornas utbildning

Fyra skäl att stödja flickornas utbildning

Utbildning är en mänsklig rättighet. En likvärdig utbildning av god kvalitet är också nödvändig med tanke på att uppnå målsättningen för en hållbar utveckling.

Varför är det viktigt att just flickor får utbildning? Jag samlade några kommentarer från unga kvinnor i våra samarbetsländer. Detta är kvinnor som mina kolleger träffat i sitt arbete.

  1. Det goda cirkulerar och mångfaldigas.

”Jag fick hjälp då när jag behövde den. Nu studerar jag socialt arbete för att kunna stöda andra”.

– Dan Laxhmi, Nepal

Stöd en, hjälp många.

”Jag började skolan när jag fick plats på flickhemmet i Jardin. Jag lärde mig många nyttiga saker och utexaminerades som sekreterare. Nu försörjer jag mig själv och kan också stöda min mormor.”

– Alejandra, Colombien

Utbildning av en flicka ger nytta åt hela byn.

”I hembyn hade jag ingen framtid och mina släktingar kunde inte stöda mina studier. Project L.I.F.E.  gav mig möjligheten att bo och studera i Bangkok. Jag fick ett nytt liv. Jag drömmer om att bli lärare och återvända till min hemby.”

– Wannapa, Thailand

  1. Utbildning ger kvinnorna ekonomisk självständighet

Utbildade kvinnor gifter sig senare och får färre barn.

”Utan det stöd jag fick från Loo Niva för mina studier skulle jag säkert ha gift mig och fått barn som mycket ung, såsom många kvinnor.”

-Asleen, Nepal

  1. Flickorna behöver förebilder

”Sedan jag blev klar med sömmerskeutbildningen som DCCW arrangerade har jag kunnat arbeta självständigt och bekosta mina studier. Numera ser människorna på mig med respekt och håller mig som ett föredöme för andra flickor.”

-Rakhi, Indien

  1. Hela samhället utvecklas när man utnyttjar all potential

”Jag vill ännu avlägga magistersexamen och utveckla Nepals hälsovård.”

-Lasta, Nepal

”Jag studerar juridik, jag är feminist, och i framtiden hoppas jag också att jag är författare. Jag vill hjälpa kvinnor som utnyttjats. Jag är blind, men jag har fått en bra utbildning tack vare GCS´s skolningscentrum i Addis Abeba.”

-Sihum, Etiopien

Flickor har rätt till utbildning.

Bli månadsgivare eller fadder och stöd flickornas utbildning!

Marja Utela
Informatör