AktuelltKravnivån inom utvecklings­samarbetet ökar

Kravnivån inom utvecklings­samarbetet ökar

När jag började mitt arbete för fem år sedan överskuggades vårt arbete av 2015 års plötsliga nedskärningar i utvecklingssamarbetets finansiering. Nedskärningarna började så småningom märkas i arbetet hos oss och våra samarbetspartner och de följande åren blev tuffa. Vi och de flesta samarbetspartnerna har som tur repat oss från dessa tider och vårt arbete fortsätter.

Redan länge har det sjunkande antalet givare varit en utmaning för oss. Våra konkurrenter är stora internationella organisationer, det är därför inte lätt att få synlighet. Nu verkar den nedåtgående trenden jämna ut sig, och för det kan vi tacka dem som troget stöder vårt arbete, de som uppskattar oss som en liten finländsk organisation med ett långsiktigt arbete.

Det bästa i det här arbetet är omväxling, emedan arbetet i en liten organisation är mycket mångsidigt. Våra nätverk sträcker sig åt många håll eftersom vi arbetar i sju olika länder med mycket varierande samarbetspartner. Därtill har vi många samarbetspartner också i Finland. Dessa nätverk öppnar många nya perspektiv på vad som händer i olika delar av världen.

Samarbete med varaktiga partnerorganisationer

Utvecklingssamarbetet som organisationerna bedriver har under årens lopp genomgått en professionalisering. Interpedias arbete har givetvis varit professionellt redan länge. Utrikesministeriets kravnivå blir ändå hela tiden högre, man fäster till exempel mer uppmärksamhet vid riskhantering och resultaten mäts grundligare. Detta kräver av oss och av våra partner mer planering och uppföljning än tidigare.

I mitt arbete har jag fått samarbeta med varaktiga partner och jag märker att många, till och med långvariga, problem slutligen har fått en framgångsrik lösning.

Våra partnerorganisationer har förmågan att utveckla sitt arbete och följa med sin tid. Jag sätter även värde på deras förmåga att vara verksamma under utmanande förhållanden. Etiopien har haft politiska oroligheter, Nepal har drabbats av naturkatastrofer och befinner sig nu mitt i en allvarlig pandemi. Våra partnerorganisationer har alltid klarat av att lägga om sitt arbete och anpassa sig till den rådande situationen.

Barn har rätt till utbildning, skydd och skälig levnadsstandard!

Vårt utvecklingssamarbete har ett tydligt fokus: barnets rätt till utbildning, skydd och skälig levnadsstandard. Våra projekt har i allmänhet tre typer av mål:

  1. Att öka barnens kunskap, färdigheter och aktivitet, att nå själva barnen.
  2. Att identifiera de ansvariga och utveckla deras verksamhet (bland annat myndigheter och aktörer i skolorna). Det har varit fint att se vilka insiktsfulla idéer våra partner har utvecklat i det här arbetet.
  3. Att utveckla civilsamhället. Ett fritt verkande civilsamhälle är en förutsättning för verklig utveckling och ett fungerande samhälle. För att säkra verksamhetens beständighet är det viktigt att även ta med små lokala organisationer på gräsrotsnivå.
Nainen istuu penkillä nepalilaisten koululaisten kanssa

I den andra fasen av utvecklingssamarbetet löses komplexa problem

Jag blir motiverad då vi och våra partnerorganisationer tillsammans identifierar utmaningar i utvecklingen, då vi kartlägger vad de beror på och hur vi kan påverka dem. Det är mycket som gått mot det bättre och nästan alla våra verksamhetsländer är i full gång med att uppnå mål för hållbar utveckling. Å andra sidan är flera av de enklare problemen redan lösta och nu måste vi överväga de svårare frågorna.

Som barn bodde jag i Zambia då min pappa arbetade inom ett stort projekt där de byggde skolor. Under årens lopp har många skolor byggts i utvecklingsprojekt och största delen av barnen kan redan börja i skolan. Nu måste vi emellertid lösa frågan om hur kvaliteten på utbildningen kan förbättras och hur skolavhopp kan minskas. Således är metoderna för att främja utbildningen annorlunda i dag.

En bra grund för framtiden

Under det senaste halvåret har vi format Interpedias strategi för utvecklingssamarbete som är i kraft från 2021, samtidigt som vi ansökt om Utrikesministeriets programstöd. Vi har granskat vår verksamhet i sin helhet och definierat prioriteringarna och målen i vårt arbete.

Inom branschen betonas för närvarande bland annat etiska principer, antikorruptionsarbete samt främjande av jämställdhet och bekämpning av sexuellt utnyttjande. Vi har alltid arbetat enligt de här principerna men nu har dessa frågor särskilt betonats och anvisningarna och praxis har uppdaterats.

Att exempelvis främja jämställdhet kräver systematiska åtgärder. Vi främjar redan nu många bra företeelser, men hur skulle vi kunna agera ännu bättre? Även i dessa frågor har de enkla åtgärderna redan gjorts och nu måste vi avgöra hur vi ska gå vidare till nästa nivå.

Nainen istuu etiopialaisen luokan takana

Läs mer om Interpedias utvecklingssamarbete i Etiopien

Läs mer om Interpedias utvecklingssamarbete i Nepal

Välkommen att bli månadsgivare eller fadder!