Barnhemmet i Bangladesh stöder barn på vägen mot vuxenlivet

Organisationen Families for Childrens (FFC) barnhem i norra delen av Dhaka i Bangladesh är en av Interpedias mest långvariga partner inom utvecklingssamarbete.

Shikha Biswas är rätt person att berätta om livet på FFC:s barnhem i Dhaka, alltifrån den tidiga barndomen till vuxenlivet. Shikha har arbetat på FFC Dhaka i hela 17 år, och hon visste redan som barn att hon ville arbeta med människor. FFC:s barnhem lärde hon känna då hennes föräldrar arbetade på centret, och i ungdomen jobbade hon själv som frivillig på barnhemmet. ”Arbetet vid FFC har egentligen inte känts som ett jobb utan snarare som att ta hand om sin egen familj”, säger Shikha.

Numera satsar Shikha speciellt på arbetet med de flickor som närmar sig puberteten. Under den känsliga pubertetsåldern behöver flickorna på barnhemmet särskilt stöd på vägen mot vuxenlivet. ”Jag har hela tiden många olika roller – mamma, syster, ledare – och efter behov måste jag vara både förstående och sträng”, berättar Shikha.

Shikha t.h. tillsammans med kollegerna i kontorsrummet på FFC Dhaka hösten 2018

 

Utmaningar under uppväxten

De första tecknen på tonårsproblem är vanligen att flickor som klarat sig bra i skolan börjar få problem med studierna. När de var småflickor visade de stolt upp sina skolbetyg för Shikha, men när de senare börjat få dåliga vitsord har de visat betygen endast för det egna internatets våningsövervakare. ”Övervakarna kommer med de här betygen till mig. Jag måste vara barsk och säga, att övervakaren ska skicka flickan själv till mig så att vi får prata. Bara på det sättet kan jag påverka flickornas skolgång och diskutera eventuella problem.”

”Under den känsliga pubertetsåldern behöver flickorna på barnhemmet särskilt stöd på vägen mot vuxenlivet”

Många barn har svårt att hitta sin plats i närsamhället när de lämnar barnhemmet. Arrangerade äktenskap är vanliga i Bangladesh, så Shikha fungerar vid behov också som äktenskapsförhandlare. Shikha har erfarit, att ungdomar som gifter sig efter eget tycke ofta får problem. Speciellt gäller det just flickorna; mannens familj kan tycka att det är lätt att utnyttja barnhemsflickor eftersom dessa inte har någon stödjande familj.

”Men de familjer som vi förhandlar om äktenskap med ser oss som flickornas starka beskyddare, också efter att äktenskapet ingåtts”, berättar Shikha förnöjt.

Bakgrunden som barnhemsbarn kan också förena ungdomar, och det händer att ungdomar som vuxit upp på FFC Dhaka bildar familj tillsammans. Helt nyligen ingick två ungdomar från barnhemmet äktenskap, och nu stöder de i sin tur tillsammans hemmet med bidrag från sina inkomster.

Flickornas rum i barnhemmet

Ibland rymmer någon från barnhemmet, men många kommer tillbaka. Shikha berättade om en flicka som speciellt stannat i hennes minne. En flicka i klass nio hade blivit förtjust i en man från slummen, en fattig daglönare, och rymde ofta till honom efter skolan. Shikhas varningar hjälpte inte och snart flyttade flickan in hos mannen.

Eftersom mannens inkomster var ringa måste flickan snart ta anställning vid en klädfabrik för att försörja dem båda. En dag råkade paret i gräl och mannen hällde kokande vatten över flickan. Då återvände flickan till FFC. ”Sist och slutligen ville hon ändå inte väcka åtal utan återvände efter övertalning från mannens sida till slummen och till sitt jobb på fabriken. Vi kan inte hjälpa de unga om de inte själva vill det, men vi finns alltid här för dem”, konstaterar Sikha sedan.

”Vi kan inte hjälpa de unga om de inte själva vill det, men vi finns alltid här för dem”

På FFC:s barnhem är vägen till vuxenlivet sist och slutligen mycket lik uppväxten för andra ungdomar i Bangladesh. ”Vi tar oss alltid tid att stödja våra barn när de får problem, också efter att de vuxit upp, men det är ändå de själva som fattar besluten”, säger Shikha. ”Många flickor ringer senare till mig och erkänner att de i tiden borde ha lyssnat på mina råd. Men jag är glad över att de flesta av dem i alla fall har fått ett lyckligt liv.”

Bli månadsgivare eller fadder och stöd barnen i Dhaka

Läs mera: Interpedias utvecklingssamarbete i Bangladesh.

 


Ilona Kalliola
Chef för utvecklingssamarbeteLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *