Barn och unga med funktionsnedsättning integreras i det indiska samhället

Storstaden New Delhi är en krävande verksamhetsmiljö med många ansikten. I utkanterna av staden, som har 18 miljoner invånare, finns bostadsområden som uppstått kring gamla byar, och där har invånarna täta sociala kontakter samt tillgång till grannhjälp. I andra områden åter bor det främst nykomlingar, så där känner människorna inte varandra och litar inte på grannarna. På landsbygden är det de dåliga kommunikationerna och långa avstånden som försvårar arbetet, men i storstaden orsakas problem av trafikstockningar samt det ständiga oväsendet och den mycket dåliga luftkvaliteten.

Också i New Delhi behöver barn med funktionsnedsättning särskilt stöd. DCCW har flera Bal Chetna-center i staden, och på varje center får cirka 30 barn med olika funktionsnedsättningar sådant stöd de behöver. DCCW tillhandahåller till exempel specialundervisning, fysioterapi, talterapi och yrkesutbildning, alltefter barnens individuella behov. De krävande förhållandena i New Delhi konkretiserades till exempel på DCCW:s center i Sultanpuri, där specialundervisningen för barn med funktionsnedsättning stördes av det ständiga oljudet från metallverkstaden i grannhuset. I den tätt bebyggda storstaden är emellertid fastighetskostnaderna höga och DCCW har endast små möjligheter att välja verksamhetslokaler som är barnvänliga.

Ett stort steg framåt för DCCW innebar det stora ortopediska centret i Janakpuri, som redan på 1980-talet fick rymliga och lugna verksamhetslokaler på en central plats. Tidigare hade centret framförallt barn som genomgått polio som klienter, men efter att denna sjukdom besegrats i Indien har man kunnat fokusera på behandling av andra slags funktionsnedsättningar samt på rehabilitering och hjälpmedelsanskaffning.

DCCW Indien

Stöd för utbildningen av barn med funktionsnedsättning

I varje statlig skola i Delhi borde det finnas åtminstone en speciallärare med beredskap att stödja barn med funktionsnedsättning. Men utbildningen av de här barnen tas inte alltid på allvar. Läraren kan till exempel be eleven att besöka skolan bara en gång per månad; då kan eleven antecknas som månatligen närvarande utan att ha deltagit i undervisningen.

På DCCW:s center tas emellertid de här barnens behov på allvar och lärarna behärskar specialundervisningsmetoderna. Barnen får individuell och specialiserad omsorg. För varje barn uppgörs en plan för integreringen i skolan på bästa möjliga sätt. Centret strävar också efter att stödja skolorna i deras arbete med barn med särskilda behov.

DCCW Indien

Barn med funktionsnedsättningar blir oftare än andra barn utsatta för utnyttjande, även i Indien. DCCW:s arbete för att förhindra detta är av största vikt. På Bal Chetna-centren får barnen genast i början lära sig vilka kroppsdelar man inte ska låta någon främmande person röra vid.

Barn med funktionsnedsättning ses lätt som ett problem för familjen, eftersom de inte kan bidra till försörjningen. Dessutom kan omsorgen om dem hindra någon annan familjemedlem från att förvärvsarbeta. Det är svårt att förändra attityderna, men det är möjligt.

Föräldrarna behöver stöd eftersom de inte vet vilka tjänster som finns att tillgå och eftersom myndigheterna inte alltid vill erbjuda de tjänster som barnet har rätt till. Föräldrarnas stöd är ytterst viktigt för barnets övergripande välbefinnande, och föräldrarna tas med i rehabiliteringen för att de ska kunna fortsätta med träningen hemma.

Ett bekymmer för de organisationer som arbetar med barn med särskilda behov är frågan om vad som sker när barnet växer upp. DCCW försöker också hjälpa ungdomar med funktionsnedsättning att få ett arbete. Under min resa träffade jag ungdomar med funktionsnedsättning i gruppen Roshni, som bildades för mer än nio år sedan vid Sultanpuri-centret för att ge terapi och stöd. DCCW har nu undervisat de här ungdomarna så att de kan göra handarbeten av olika slag och baka i försäljningssystem.

DCCW:s mål är att främja varje barns utveckling till en självständig, aktiv och kunnig vuxen.

 

Läs mer om Interpedias utvecklingssamarbete i Indien

Vill du påverka de här barnens liv genom att bli månadsgivare? Läs mer


Ilona Kalliola
Chef för utvecklingssamarbeteLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *