”Alla barn ska få växa” – Interpedias globalfostran i Vasa

”Att alla inte har det lika bra som vi”, ”Alla barn ska få växa”. Det här är bara några av de fina saker som barnen sade. Läs mer »”Vad lärde vi oss av det här?” – Efterord för globalfostran projektet

I centrum av våra workhops har ändå barnen stått. De övningar vi har gjort grundar sig långt på att barnen ska vara aktiva och diskutera. Läs mer »Det är roligt att lära sig!

Interpedias projekt “Vad lärde jag mig idag?” är ett globalfostranprojekt som strävar efter att finländska barn i skolåldern ska reflektera kring sin egen skolgång och sitt eget lärande. Läs mer »