AjankohtaistaInterpedian kehitysyhteistyölle myönnettiin ulkoministeriön hanketukea

Interpedian kehitysyhteistyölle myönnettiin ulkoministeriön hanketukea

Vuoden 2020 kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöhankkeiden haussa olemme saaneet ulkoministeriöltä tukea kahdelle kehitysyhteistyöhankkeelle: yhdelle Nepalissa ja yhdelle Etiopiassa. Hankkeet toteutetaan vuosina 20212024.

Etiopiaan saimme rahoitusta Berhan Lehetsanat -järjestön kanssa tehtävälle vammaishankkeelle, jossa Chilgan alueen vammaisille lapsille luodaan kestäviä ratkaisuja kuntoutukseen ja koulutukseen.

Nepalin-työhömme saimme rahoitusta Loo Niva Child Concern Group ja Patan CBR (Community Based Rehabilitation) -järjestöjen kanssa toteutettavalle hankkeelle, jossa päätavoitteena on saada pysyvää muutosta aikaan tyttöjen, alakastisten ja vammaisten lasten elämään tekemällä kouluista ja yhteisöistä turvallisia ja inklusiivisia Etelä-Lalitpurin alueella.

Molemmat hankkeet toteutetaan läheisessä yhteistyössä paikallisviranomaisten ja -päättäjien kanssa, jotta nämä voivat hankkeen loputtua jatkaa toimintoja osana alueiden vuosittaista toimintaa.

”Tämä on hieno osoitus siitä, että pitkäjänteinen kehitysyhteistyömme haavoittuvassa asemassa olevien lasten oikeuksien puolesta Etiopiassa ja Nepalissa on tuloksellista ja luottamuksen arvoista”, sanoo Interpedian toiminnanjohtaja Anja Ojuva.

Koululaisia Nepal

Lue lisää Interpedian:

Tule kuukausilahjoittajaksi tai kummiksi