Etiopia

Interpedian kehitysyhteistyö ja kummilapsitoiminta Etiopiassa

Afrikka on köyhin maanosa ja Etiopia on yksi Afrikan köyhimmistä maista. Koulun aloittavista lapsista vain noin puolet suorittaa peruskoulun loppuun. Vammaisten lasten asema Etiopiassa on hyvin heikko ja vain pieni osa vammaisista pääsee peruspalveluiden piiriin. Erityisen ryhmän Etiopiassa muodostavat myös perheet, joissa yksi tai useampi huoltaja on sairastunut tai menehtynyt AIDSiin tai muuhun sairauteen. Näiden perheiden lapset ovat haavoittuvassa asemassa.

Kuva: Vesa Laitinen

Kuva: Vesa Laitinen

Työtä vammaisten oikeuksien puolesta

Toimimme Etiopiassa vammaisten lasten oikeuksien turvaamiseksi. Lapsille tarjotaan hoitoa ja heidän koulunkäyntimahdollisuuksiaan tuetaan yhteistyössä perheiden ja koulujen kanssa. Samalla työskentelemme myös poistaaksemme vammaisuuteen liittyviä väärinkäsityksiä ja häpeää yhteisöissä, sekä kehitämme yhteisöjen ja viranomaisten kykyä tarjota sosiaali- ja terveyspalveluita vammaisille heidän tarpeidensa mukaisesti.

Koulutusta lapsille

Niin maaseudulla kuin pääkaupunki Addis Abeban slummeissakin työmme tähtää lasten koulunkäynnin lisäämiseen sekä koulutuksen laadun parantamiseen. Etiopiassa monet lapset eivät voi käydä koulua esimerkiksi maksullisten koulupukujen ja oppimateriaalien vuoksi. Yhteistyöjärjestömme sekä tukevat esimerkiksi vammaisten lasten koulunkäyntiä valtion kouluissa että tarjoavat  lapsille mahdollisuuden koulutukseen erillisissä koulukeskuksissa, joissa heille tarjotaan opetusta heidän oman tasonsa mukaan.

Tukea ja varhaiskasvatusta lapsiperheille

Turvataksemme lapsille mahdollisuuden tasapainoiseen kehitykseen, on myös lasten perheitä tuettava. Etiopiassa haavoittuvassa asemassa olevien lasten äideille ja muille omaisille tarjotaan koulutusta, jotta he voivat parantaa mahdollisuuksiaan hankkia toimeentuloa esimerkiksi yrittäjänä tai löytää itselleen työpaikan ja elättää näin perheensä. Perheet pääsevät ohjelman avulla usein myös terveydenhoidon piiriin.

Tuemme Etiopiassa erityisesti varhaiskasvatusta köyhien perheiden syrjäytymisvaarassa oleville lapsille. Yksinhuoltajaäitien ollessa päivät töissä, päiväkoteihin valitut lapset kasvaisivat muuten turvattomissa oloissa. Lapset saavat päiväkodissa turvallisen kasvuympäristön, päivän ateriat ja paremmat valmiudet aloittaa koulussa. Varhaiskasvatus on tärkeää myöhemmän koulumenestyksen kannalta. Köyhimmillä lapsilla kouluvalmiudet ovat usein heikot, oppiminen on vaikeaa ja koulun keskeyttäminen yleistä, eivätkä vanhemmat pysty tukemaan lastensa opiskelua.

Kuukausilahjoittajaksi tai kummiksi

Tue työtämme Etiopissa kuukausilahjoittajana tai ala kummiksi yksittäiselle lapselle.

Interpedialla on tällä hetkellä neljä eri kumppanijärjestöä Etiopiassa:

  • Maedot – Päiväkoteja köyhien yksinhuoltajien lapsille ja koulutusta heidän huoltajilleen.
  • German Church School – Koulukeskus vähävaraisten perheiden Addis Abebassa.
  • Berhan Lehetsanat – Koulutusta ja kuntoutusta vammaisille lapsille
  • Betlehem Family Development Programme – Perhetukiohjelma