Nepal

Interpedian kehitysyhteistyö ja kummilapsitoiminta Nepalissa

Nepal on yksi maailman köyhimmistä maista, jossa koulupudokkaiden määrä on suuri. Koulutus on usein heikkolaatuista ja ruumiillinen kuritus on yleistä. Nepalissa on myös tuhansia lapsityöläisiä, jotka eivät pääse kouluun. Erityisen haavoittuvassa asemassa Nepalissa ovat tytöt, vammaiset ja kastittomat lapset, etenkin syrjäisillä maaseutualueilla.

Laadukasta koulutusta lapsille

Nepalissa koulutus on ilmaista, mutta koulupuvut ja materiaalit ovat maksullisia. Tämä estää usein tyttöjen, kastittomien ja vammaisten koulunkäynnin. Nepalissa kehitysyhteistyömme keskittyy erityisesti syrjäytyvien ryhmien koulutuksen tukemiseen. Samalla koulutuksen laatua pyritään parantamaan, jotta lapset voisivat oppia turvallisessa ja lapsiystävällisessä ympäristössä. Kehitämme koulutusta etenkin Nepalin syrjäisillä maaseutualueilla. Lisäksi Interpedian Katmandun alueen kummilapsiohjelma tukee syrjäytymisvaarassa olevien lasten koulutusta.

Vaikuttamistyötä lasten oikeuksien puolesta

Lapsilla on oikeus suojeluun. Lapsityön käyttö, väkivalta ja seksuaalinen hyväksikäyttö ovat osa liian monen lapsen arkea Nepalissa. Yhdessä paikallisen kumppanimme kanssa kehitämme Nepalin lastensuojelua ja työskentelemme sen puolesta, että lastensuojelurikkomukset tulisivat näkyviin ja viranomaiset reagoisivat lastensuojelutapauksiin asianmukaisella tavalla.

Vastustamme lapsityötä

Toimimme Nepalissa myös vähentääksemme lapsityöläisten määrää ja parantaaksemme heidän olojaan. Erityisesti Kathmandussa varakkaissa kotitalouksissa työskenteleviä lapsia pyritään palauttamaan takaisin heidän omien perheidensä luokse kotikyliinsä.

Kevään 2019 viestintäkampanjamme Kenen äänellä? Unelmana Nepal ilman lapsityötä kertoo nepalilaisten järjestövaikuttajien työstä lapsityön vähentämiseksi sekä entisten ja nykyisten lapsityöläisten tarinoita elämästään.

Kuntoutusta ja koulutusta vammaisille lapsille

Interpedia toimii Nepalissa myös vammaisten lasten oikeuksien edistämiseksi. Vammaisten asema Nepalissa on hyvin haavoittuvainen ja monet vammaiset lapset eivät pääse kouluun. Vammaisia lapsia voidaan pitää piilossa, eivätkä he saa tarvitsemaansa hoitoa tai kuntoutusta. Kumppanijärjestömme tekee valistustyötä, jotta vanhemmat ovat valmiita hakemaan lapsilleen kuntoutusta ja turvaamaan lastensa koulutuksen. Lapsille tarjotaan myös päivähoitoa, kouluopetusta ja käden taitojen kehittämistä sekä fysioterapiaa.

 

Kuukausilahjoittajaksi tai kummiksi

Voit tukea työtämme Nepalissa alkamalla kuukausilahjoittajaksi tai kummiksi. Nepalissa on mahdollista saada myös nimetty kummilapsi.

 

Interpedialla on tällä hetkellä kolme eri kumppanijärjestöä Nepalissa:

  • CWISH – Tukea ja opetusta lapsityöläisille sekä vaikuttamistyötä lasten puolesta
  • Loo Niva – Köyhien perheiden lapsille mahdollisuus lapsiystävälliseen koulunkäyntiin Katmandun alueen kummilapsiohjelmassa ja syrjäisillä maaseutualueilla Etelä-Lalitpurissa ja Länsi-Nepalissa
  • Patan CBR – Kuntoutusta ja koulutusta maaseudun vammaisille lapsille

 

Interpedian kautta on mahdollista lähteä myös vapaaehtoistyöhön Nepaliin.