Nepal

Kummien tuella ja hankkeilla koulutusta ja suojelua nepalilaisille lapsille

Nepal on yksi maailman köyhimmistä maista, jossa lasten oikeuksien parantamiseksi on vielä paljon työtä tehtävänä. Erityisen haavoittuvassa asemassa Nepalissa ovat tytöt, vammaiset ja kastittomat lapset.

Kummiohjelma takaa lapsen koulutien jatkumisen

Nepalissa koulutus on ilmaista, mutta koulupuvut ja välineet täytyy hankkia itse. Pääkaupungin läheisyydessä elinkustannukset ovat niin korkeat, että myös kunnalliset koulut ovat alkaneet periä ylimääräisiä maksuja oppilailta, jotta opettajia pystytään palkkaamaan. Kuukausikustannukset per lapsi kohoavat helposti useisiin tuhansiin Nepalin rupioihin, mikä on etenkin päivätyötä tekeville vanhemmille niin korkea kustannus, että vanhempien halusta huolimatta lapsen – usein tytön – on pakko jättää koulunkäynti kesken.

Interpedian kumppanin Loo Nivan Kathmandun alueen kummiohjelma tukee näiden syrjäytymisvaarassa olevien, erittäin köyhistä oloista tulevien lasten koulutusta aina 12-luokkaan asti, jonka jälkeen nuoret pystyvätkin jo olemaan töissä opiskelujen ohella ja jatkamaan opintojaan itsenäisesti.

Lue lisää kummiohjelmasta ja ryhdy kummiksi!

 

Laadukasta koulutusta syrjäkylien lapsille

Nepalissa lähes kaikki lapset, noin 97% ikäluokasta, aloittaa koulun, mutta tyttöjen ja kastittomien lasten koulunkäynti päättyy usein jo 5. luokan jälkeen. Opetuksen laadun ollessa heikko, noin puolet ikäluokasta ei opi koskaan kunnolla lukemaan ja kirjoittamaan.

Vammaisilla lapsilla todellisuus on tätäkin karumpi. Vammaisista lapsista vain noin 40% edes aloittaa koulunkäynnin, eli noin kaksi kolmesta vammaisesta lapsesta viettää lapsuutensa kotona ilman mahdollisuutta oppia ja tulla osaksi kouluyhteisöä.

Teemme kumppaniemme Loo Nivan ja Patan CBR:n kanssa työtä tyttöjen, alakastisten ja vammaisten lasten koulunkäynnin edistämiseksi Nepalin syrjäisillä maaseutualueilla Etelä-Lalitpurissa. Kylät ovat linnuntietä vain alle sadan kilometrin päässä pääkaupunki Kathmandusta, mutta huonojen tieyhteyksien vuoksi alue on pahasti jäljessä kehityksestä.

Kaikista haavoittuvimmat lapset, eli kouluakäymättömät vammaiset lapset saavat kuntoutusta henkilökohtaisten kuntoutussuunnitelmien mukaan, ja kaikki ne, jotka suinkin pystyvät käymään koulua, autetaan kouluun. Kouluille annetaan tietoa inklusiivisen opetuksen perusteista. Vammaisten lasten vanhemmat pääsevät mukaan säästöryhmiin, joiden avulla he voivat hankkia pienen tulonlähteen itselleen ja näin saada lisätuloa lastensa perustarpeiden täyttämiseen jatkossa.

Tavoittena on, että kaikkien alueen lasten – mukaanlukien tyttöjen, kastittomien ja vammaisten lasten oikeus suorittaa oppivelvollisuutensa 10-luokkaan asti toteutuisi nyt ja tulevaisuudessa. Koulujen toimintaa kehitetään – opettajia koulutetaan syrjimättömyyden periaatteisiin, oppilaita koulutetaan aktiiviseen toimintaan oppilaskuntien kautta ja vanhempia koulutetaan osallistumaan koulutoimen seurantaan. Paikallisille viranomaisille annetaan tukea opetussuunnitelmien tekemiseen ja koulujen toiminnan kehittämiseen ja seurantaan. Lasten vanhempia koulutetaan myös aktiiviseen kansalaisuuteen – vaikuttamaan paikallisiin päätöksentekijöihin.

Lue lisää ja tue työtämme Etelä-Lalitpurissa

 

Lue lisää ja tue vammaistyötämme Nepalissa

 

Länsi-Nepalin koulutusohjelmalla laajat vaikutukset koulutoimen laatuun

Kaukana pääkaupungista Kathmandusta, Intian rajalla, kiemuraisten teiden päässä on Dadeldhuran alue. Dadeldhura kuuluu kuivimpiin alueisiin Nepalissa, ja katovuodet ovat yleisiä etenkin nyt ilmastomuutoksen tehdessä kuivista kausista yhä pidempiä.

Tällä alueella Interpedia on toiminut yhdessä kumppaninsa Loo Nivan kanssa jo vuodesta 2012 lähtien, parantaen koulutoimen laatua yhteistyössä koulujen ja paikallisviranomaisten kanssa. Nepalin siirryttyä liittovaltiomuotoon koulutoimen suunnittelu ja toteutus siirtyi paikallistason opetusviranomaisten haltuun. Loo Nivan asiantuntemus opetuksen kehittämisestä otetaan kiitollisuudella vastaan, ja tuloksia saadaan aikaan rivakasti. Koulut ovat myös innolla mukana kehittämässä opetuksen laatua ja ylempien luokkien oppilaat ovat järjestäytyneet ryhmiksi, jotka itse lobbaavat viranomaisilta panostusta koulutyön kehittämiseen. Loo Nivan ja Interpedian hanke on palkittu vuoden parhaana kansalaisjärjestöhankkeena alueella.

Lue lisää ja tue työtämme koulutoimen kehittämiseksi Länsi-Nepalissa

 

Vaikuttamistyötä lastensuojelun puolesta

Lapsilla on oikeus suojeluun. Väkivalta ja seksuaalinen hyväksikäyttö ovat osa liian monen lapsen arkea Nepalissa.

Tuemme pitkäaikaisen kumppanijärjestömme CWISHin työtä kaikista heikoimmassa asemassa olevien lasten oikeusturvan parantamiseksi. CWISH tekee pitkäjänteistä työtä Nepalin lastensuojeluviranomaisten kanssa, jotta nämä ottaisivat heille kuuluvan vastuun lastensuojelusta. Koska viranomaiset eivät vielä tee tätä työtä tarpeeksi, Interpedia tukee CWISHin ylläpitämää Auttavaa puhelinta (Helpline), johon soittamalla lapset, vanhemmat tai muut tahot saavat ohjeistusta ja tukea lastensuojeluilmoitusten eteenpäinviemiseksi.

Suuri osa Auttavan puhelimen kautta apua saavista lapsista on joutunut seksuaalisen hyväksikäytön uhreiksi tehdessään töitä kotiapulaisena rikkaampien perheiden kodeissa. Avullamme CWISH antaa lapselle psykososiaalista tukea, selvittää kunkin tapauksen taustat ja vie tapaukset oikeuteen. Lähes poikkeuksetta tuomiot ovat ankaria, ja sen lisäksi, että kyseisen tapauksen kohdalla oikeus toteutuu, mediahuomiota saavat tuomiot myös auttavat tehokkaasti vähentämään vastaavia tapahtumia jatkossa.

Viestintäkampanjamme Kenen äänellä? Unelmana Nepal ilman lapsityötä kertoo entisten ja nykyisten lapsityöläisten tarinoita elämästään sekä kumppanimme työstä lapsityön vähentämiseksi.

Lue lisää työstämme lastensuojelusta Nepalissa

 

Lähde vapaaehtoiseksi Nepaliin

Tarjoamme motivoituneille vapaaehtoisille mahdollisuuden lähteä Nepaliin vapaaehtoistöihin, edistämään Interpedian ja kumppanijärjestöjen tekemää työtä, kartuttamaan työkokemustaan ja hankkimaan uusia kokemuksia. Vapaaehtoistyö tarjoaa henkilökohtaisen ikkunan kehityskysymyksiin, kehitysmaiden arkeen ja kansalaisjärjestöjen maailmaan.

Lue lisää vapaaehtoistyöstä Nepalissa