Skolfadderskap

Bli skolfadder till en nepalesisk skola

Bli skolfadder

 

Skolfadderskapet är

 • en bra möjlighet att åskådliggöra för eleverna barnens rättigheter och vardag i utvecklingsländerna
 • exempel på hur vi med vår egen verksamhet kan påverka
 • ett bra sätt att bekanta sig med ett annat lands kultur, seder och språk
 • ett sätt att ge nytt innehåll till de olika läroämnena ( t.ex. geografi, historia, religion, modersmål, främmande språk, bildkonst och musik )

 

Faddern kan vara

 • en enskild klass
 • hela skolan
 • elevkårens styrelse
 • föräldraföreningen och/eller lärarkåren

 

Barnen i fadderprogrammet kan man stödja

 • som månadsbidragsgivare
 • som fadder till ett enskilt barn
 • som fadder för en hel skola
 • genom att ge en enskild gåva

 

Exempel på hur skolorna kan samla in fadderavgiften

 • genom att arrangera insamlingsevenemang (basarer, Nepal-promenader eller dagsverksinsamlingar)
 • en del av elevkårens buffetinkomster kan användas för fadderavgiften
 • en frivillig avgift från elevernas hem mot vilken barnen kan hjälpa till med sysslor i hemmet
 • om hela skolan är fadder kan ansvaret för insamlingen fördelas turvis mellan klasserna

 

Bli sponsor eller donera

Länder

Global fostran

 

Mer information: kummi@interpedia.fi