Bangladesh

Bangladesh

Interpedias utvecklingssamarbete i Bangladesh

Flickornas situation I Bangladesh är ofta mycket svag. På grund av hemgiften är flickorna en ekonomisk belastning för familjen, och man satsar inte på deras utbildning. Man försöker gifta bort flickorna som unga och de är ofta utsatta för utnyttjande och våld. De barn som bor i storstädernas slum och i avlägsna trakter är speciellt utsatta, och föräldrarna har ofta inte ekonomiska förutsättningar att erbjuda barnen en bra barndom. Skolor och andra bastjänster finns inte.

Omvårdnad

Vi stöder det barnhem som upprätthålls av vår samarbetspartner i storstaden Dhaka. Barnen på barnhemmet har antingen förlorat kontakten med sina föräldrar, eller kommer från så fattiga förhållanden att föräldrarna inte kan ta hand om dem. I barnhemmet finns speciellt många handikappade barn och de får specialundervisning.

 

Samarbetspartner i Bangladesh:

Families For Children Dhaka – Omvårdnad i hemlika förhållanden för de fattigaste barnen i Dhaka