Väntetiderna har blivit kortare vid adoption från Sydafrika

År 2019 fick en livlig start för adoptionerna från Sydafrika; två barn har kommit till Finland och fyra familjer har fått barnbesked. Därtill väntar en familj, som 2018 fick barnbesked, på att inleda sin adoptionsresa.

Den livliga inledningen av året har förkortat väntetiden i Finland (dvs. då man väntan på sin tur att sända in ansökan) till ett par månader. Sökandena kan börja sammanställa sin ansökan genast då adoptionstillståndet erhållits. Väntetiden i Sydafrika (dvs. efter att ansökan sänts in) uppskattas för närvarande vara under ett år till två år. Vi tar gärna emot nya sökande till Sydafrika.

De barn som kommit och de som utsetts har varit mellan tio månader och tre år gamla. Under 2018 kom tio barn till Finland från Sydafrika.

Närmare information om adoptioner från Sydafrika ger adoptionsansvariga Marika Elmeranta: marika.elmeranta(at)interpedia.fi, tfn 050 919 53 80.

Läs mer om adoptioner från Sydafrika

Adoptionsstatistik

Barnbesked

Infoträffarna