Globaalikasvatus

Globaalikasvatus on tärkeä osa Interpedian lapsen oikeuksiin pohjautuvaa työtä. Globaalikasvatuksen tarkoituksena on lisätä tietoa ja ymmärrystä globaaleista kysymyksistä ja kannustaa erityisesti lapsia ja nuoria toimimaan aktiivisesti sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistämiseksi.

Interpedia pyrkii globaalikasvatuksen keinoin lisäämään suomalaisten lasten ja nuorten ymmärrystä myös kehitysmaiden lasten ja nuorten todellisuudesta ja kulttuureista. Globaalikasvatustyömme tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten ymmärrystä erilaisuudesta myös monikulttuurisessa Suomessa. Kannustamme nuoria vaikuttamaan ja osallistumaan yhteiskuntaan omilla valinnoillaan ja toiminnallaan sekä tukemaan heitä kasvussa kohti aktiivista maailmankansalaisuutta.

Toteutamme lapsen oikeuksiin liittyviä työpajoja kouluissa mahdollisuuksien mukaan. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä: kummi(at)interpedia.fi tai (09) 2727 0630

1. Kenen äänellä? Näkökulmia eettiseen kehitysviestintään – video ja oppimateriaali yläkouluille ja toisen asteen oppilaitoksille

Mitä kuvat kertovat? Onko yksityisyyden suoja erilainen eri ihmisille? Millaisia mielikuvia media luo kehitysmaista? Miten viestimme eettisesti?

Interpedian eettisen viestinnän oppimateriaalin tavoitteena on herättää oppilaita pohtimaan lasten ja nuorten kuvien ja tarinoiden käyttöä mediassa, yksityisyyden suojaa sekä median luomia mielikuvia kehitysmaista. Materiaalin tarkoitus on myös saada oppilaat kiinnostumaan kehitysmaiden nuorten arjesta ja todellisuuden moninaisuudesta sekä pohtimaan lapsen oikeuksia, stereotypioita ja maailman eriarvoisuutta.

Aineisto koostuu Nepalissa kuvatusta videosta, jossa kerrotaan lapsityöläisten oikeuksien puolesta tehtävästä työstä, sekä oppimateriaalista, jossa pohditaan yksityisyyden suojaa, kuvien merkitystä ja niiden luomia mielikuvia sekä lapsen oikeuksien puolesta vaikuttamista.

Kenen äänellä oppimateriaali_tulostus

Materiaali on käännetty myös ruotsiksi.

Interpedian globaalikasvatushanke Kenen äänellä? toteutetaan osana Fingon koordinoimaa, EU-rahoitteista Frame, Voice, Report! -hankekokonaisuutta (FVR).

             

 

2. Mitä opin tänään? -oppimateriaali ja video alakoululaisille

Videolla nepalilaiset ja suomalaiset lapset dokumentoivat kouluaan ja elinpiiriään ja kertovat, mitä koulutus heille merkitsee. Video on kuvattu Nepalissa Kokhanan kylässä ja Suomessa kahdessa koulussa Kokkolassa vuonna 2015.

Mitä opin tänään_sinimusta

 

 

 

 

Ulkoministeriön tukeman hankkeen teemoina olivat lasten oppiminen ja koulunkäynnin tärkeys Suomessa ja Nepalissa.

Missä ja miten minä opin? Käyvätkö kaikki lapset Nepalissa koulua samalla tavalla kuin Suomessa? Näitä ja monia muita kysymyksiä pohditaan Interpedian alakoululaisille suunnatussa oppimateriaalissa.

Oppimateriaali koostuu toiminnallisista harjoituksista, joilla voidaan työstää videosta nousevia ajatuksia oppimisesta ja koulutuksesta. Harjoituksista opettajat ja kasvattajat voivat koostaa eripituisia tuntikokonaisuuksia.

Mitä opin tänään -oppimateriaali_fi

Liite:

Lasten kuvia

Materiaali on käännetty myös ruotsiksi.

3. Erilaiset päivät -oppimateriaali ja video alakouluille

Erilaiset päivät – Lasten arkea Nepalissa

Nepalissa vuonna 2014 kuvattu video kertoo kahden lapsen tarinan avulla lapsityöläisyydestä ja koulunkäynnistä. Video on tuotettu ulkoministeriön viestintä- ja globaalikasvatustuella.

Miksi kaikki lapset eivät pääse kouluun? Miksi monet lapset joutuvat tekemään töitä koulunkäynnin sijaan?

Näitä kysymyksiä pohditaan Erilaiset päivät -oppimateriaalissa, joka pohjautuu saman nimiseen videoon. Oppimateriaali koostuu toiminnallisista harjoituksista, joilla voidaan työstää videosta nousevia ajatuksia lapsen oikeuksista.

Oppimateriaali

Undervisningsmaterial

Oppimateriaalin liitteet:

Kuvat lajittelutehtävään

Kuvat kirje Nepaliin tehtävään

Koulun kyltti nepaliksi

Materiaali on käännetty myös ruotsiksi.

4. Globaalikasvatuksen maapaketit

Miten lapset leikkivät Nepalissa? Mitä nautitaan aamupalaksi etiopialaisessa perheessä? Mistä löytyisi tietoa kolumbialaisten lasten arkipäivästä?

Interpedian maapaketit esittelevät Nepalin, Etelä-Afrikan, Intian, Etiopian, Kolumbian, Thaimaan ja Kiinan kulttuuria sekä näissä maissa asuvien ihmisten elämää. Ne käyvät hyvin erilaisten teemapäivien tai tapahtumien järjestämiseen ja maiden kulttuureihin tutustumiseen. Jokaiseen pakettiin on koottu kyseisen maan esineistöä kuten vaatteita, kirjoja, leluja, soittimia ja kankaita.

Lisäksi paketista löytyy tietovihko, jossa tarkastellaan kyseisen maan historiaa, luontoa, kulttuuria, elinkeinoja, perhe-elämää, koulutusta ja suhdetta Suomeen. Erityisesti käsitellään lasten asemaa ja arkea tuossa maassa.

Maapaketteja lainataan yksityishenkilöille, kouluille, päiväkodeille, opintopiireille ja muille niitä tarvitseville. Perimme maapaketeista 50 €/80 € lainausmaksun riippuen kuljetusetäisyydestä. Maksulla katetaan postituksesta syntyvät kulut. Maapaketit toimitetaan tilaajalle Matkahuollon välityksellä. Paketti noudetaan paikallisesta Matkahuollon toimipisteestä. Yksi paketti painaa 5–10 kiloa.

Lisätietoja paketeista voitte kysyä puhelimitse 09-2727 060 tai sähköpostitse toimisto(at)interpedia.fi.

Tutustu myös Intepedian Lue ja lahjoita lukutaito -kampanjaan sekä koulukummiuteen.

Koulu maailmaa muuttamaan -hanke

Interpedia on mukana kansalaisjärjestöjen yhteisessä Koulu maailmaa muuttamaan -täydennyskoulutushankkeessa, joka tarjoaa opettajille tukea uuden opetussuunnitelman mukaiseen globaalikasvatukseen. Ilmaiset verkkomateriaalit syventävät osaamista sekä tarjoavat vinkkejä ja pedagogisia välineitä. Materiaalien teemoina ovat mm. moninaisuus ja yhdenvertaisuus, ihmisoikeudet ja lapsen oikeudet sekä kestävä kehitys.