AjankohtaistaTarinoita Nepalista: Apsara ja Sabina – osa Loo Nivan tiimiä

Tarinoita Nepalista: Apsara ja Sabina – osa Loo Nivan tiimiä

Apsara Timalsina ja Sabina Bhandari ovat nuoria ja inspiroivia nepalilaisia naisia, jotka ovat osa Interpedian yhteistyökumppanin Loo Niva Child Concern Groupin henkilökuntaa. Apsara toimii Loo Nivalla sosiaalityön edistäjänä. Hän järjestää työpajoja, koulutuksia ja aktiviteetteja lapsikerhoissa sekä levittää tietoisuutta yhteisöissä Etelä-Lalitpurin maaseutualueilla. Sabina toimii Loo Nivan ja Interpedian kummiohjelman päällikkönä, jonka toimenkuvaan kuuluu kummilasten ja kummien välisen yhteyden ylläpito sekä erilaisten tapahtumien ja projektien toteutus.

Sabina on työskennellyt Loo Nivalla yhteensä viisi vuotta, ensin vapaaehtoisena ja toimistosihteerinä, jonka jälkeen hän on edennyt ohjelmavastaavaksi. Hän pitää kirjaa kummiohjelmasta, valitsee tukea saavat lapset, tekee koti- ja kouluvierailuja sekä pitää yhteyttä vanhempien kanssa. Apsara ja Sabina ovat löytäneet omat polkunsa elämässä ja toteuttavat unelmiaan osana Loo Nivan tiimiä.

Nepal kummilapsityö
Sabina ja Apsara
On tärkeää kannustaa tyttöjä opiskelemaan

Molemmat naiset opiskelevat työn ohessa sosiologiaa ja maaseudun kehitystutkimusta korkeakouluissa. He kertovat olevansa kiinnostuneita sosiaalityöstä ja kehityssektorista sekä haluavansa olla mukana vaikuttamassa omien yhteisöjensä kehitykseen. Erityisesti lasten oikeudet ja tasa-arvokysymykset ovat heille tärkeitä myös omien kokemusten kautta. Apsara ja Sabina kertovat kohdanneensa väheksyntää, koska he ovat naisia.

’’Monesti, kun työskentelen maaseudulla kylissä, ihmiset ajattelevat, että koska olen nainen, en ole pätevä ja minua ei tarvitse ottaa vakavasti’,’ kertoo Apsara.

Apsara on itse kotoisin Etelä-Lalitpurin maaseudulta ja hän kertoo, kuinka häntä on painostettu ja hänen päätöksensä muuttaa Kathmanduun on kyseenalaistettu. Hänen yhteisössään vanhoilla perinteillä on vahvat juuret. Suurin osa hänen yhteisönsä tytöistä menee naimisiin 18–20-vuotiaana ja lopettaa koulunkäynnin sen jälkeen.

’’Monet tytöt kylässäni ajattelevat, että naimisiinmeno nuorena on helppo ja ainoa vaihtoehto tytöille. Se on osa perinnettä. Monia tyttöjä myös painostetaan menemään naimisiin aikaisin eivätkä he saa perheiltään tukea opiskeluun. Haluan olla kannustamassa erityisesti tyttöjä opiskelemaan ja olla inspiraationa heille, sillä heiltä usein puuttuu tietoisuus koulutuksen tärkeydestä ja mahdollisuuksista’’, kertoo Apsara.

Apsara ja Sabina kokevat, että he tekevät merkityksellistä työtä, sillä ihmisten tietoisuutta lisäämällä voidaan vaikuttaa kehityksen kulkuun. Tietoisuus siitä, että tekee työtä muiden ihmisten hyvinvoinnin eteen, saa heidät onnellisiksi. Nepalin koulutussektorilla ja lasten oikeuksien edistämisessä on vielä paljon kehitettävää. Lasten ja nuorten kanssa työskentely lisää heidän motivaatiotaan.

’’Koulutus avaa ihmisten sisäiset silmät. Minun unelmani on olla hyvä tapahtumien järjestäjä ja uusien ideoiden välittäjä. Haluan levittää tietoisuutta ja työskennellä lasten oikeuksien parissa’’, sanoo Sabina.

’’Tietoisuutta ja koulutuksia pitää järjestää erityisesti lasten vanhemmille ja opettajille. Haluan olla sosiaalityöntekijä ja mukana yhteiskunnan ja koulujen kehittämisessä sekä vaikuttamassa asioihin. Se on minun unelmani’’, kertoo Apsara.

Apsara ja Sabina kertovat, kuinka Loo Nivalla he ovat oppineet valtavasti, kehittäneet omaa osaamistaan ja saaneet paljon tukea.

”Tämä on kuin Loo Niva -yliopisto!’’, iloitsee Apsara. 

Reetta Turpeinen
Kirjoittaja työskenteli Nepalissa vapaaehtoisena Interpedian kumppanijärjestö Loo Niva Child Concern Groupin luona.

Lue lisää Interpedian kehitysyhteistyöstä Nepalissa

Tule kuukausilahjoittajaksi tai kummiksi

Lue lisää Interpedian vapaaehtoispaikoista Nepalissa