Vapaaehtoistyöhön Nepaliin

Interpedian kehitysyhteistyö Nepalissa

Interpedia tekee Nepalissa yhteistyötä kolmen eri kumppanijärjestön kanssa: Loo Niva Child Concern Group ja Patan Community Based Rehabilitation (Patan CBR) toteuttavat Katmandun laakson alueella hanketta, jossa kehitetään yhteistyökoulujen opetusta, luodaan lapsiystävällinen oppimisympäristö ja tuetaan vammaisten lasten koulutusta. Children and Women in Social Service and Human Rights -järjestön (CWISH) toimintaan kuuluu muun muassa kampanjointi lapsen oikeuksien puolesta, lasten koulutuksen tukeminen sekä lapsityöläisten aseman parantaminen.

 

Nepalin vapaaehtoistyöpaikat

Interpedia etsii vapaaehtoistyöntekijöitä Nepaliin vuodelle 2020, ensisijaisesti Patan CBR:lle ja Loo Nivalle.

Interpedia tarjoaa motivoituneille vapaaehtoisille mahdollisuuden lähteä Nepaliin vapaaehtoistöihin, edistämään Interpedian ja kumppanijärjestöjen tekemää työtä, kartuttamaan työkokemustaan ja hankkimaan uusia kokemuksia. Vapaaehtoistyö tarjoaa henkilökohtaisen ikkunan kehityskysymyksiin, kehitysmaiden arkeen ja kansalaisjärjestöjen maailmaan.

Interpedialla ja kaikilla Nepalin kumppanijärjestöillä on pitkä kokemus vapaaehtoistyöntekijöistä ja vapaaehtoisella on mahdollisuus osallistua Interpedian toimintaan Suomeen palattuaan. Vapaaehtoisohjelman tavoitteena on vahvistaa kumppanijärjestöjen työtä sekä organisatorista oppimista. Vapaaehtoiset toimivat linkkinä yhteistyökumppaneiden välillä ja hyödyttävät molempien työtä. Vapaaehtoistyöhön sisältyy myös tiedotusta ja materiaalin tuottamista Suomeen päin.

 

Mitä vapaaehtoiselta vaaditaan?

Voit hakea vapaaehtoiseksi, jos olet:
• vähintään 22-vuotias
• oma-aloitteinen ja joustava
• kiinnostunut työskentelemään lasten oikeuksien ja koulutuksen tai lastensuojelun parissa nepalilaisessa kansalaisjärjestössä
• valmis lähtemään syksyllä 2019 tai keväällä 2020 ja työskentelemään Nepalissa noin viisi kuukautta

Ohjelmaan osallistumisesta ei peritä maksua, mutta vapaaehtoinen maksaa itse kaikki kulunsa. Vapaaehtoistyötä harkitessa on hyvä ottaa huomioon ainakin seuraavat kulut: lennot, majoitus, viisumi, rokotukset ja lääkkeet, ruokakulut ja vakuutus. Interpedia järjestää vapaaehtoisille tapaamisia ja perehdytyksen ennen lähtöä.

Hakea voit täyttämällä englanninkielisen hakulomakkeen ja lähettämällä sen osoitteeseen jenni.ahde(at)interpedia.fi. Interpedia päättää yhdessä Nepalin kumppanijärjestön kanssa valittavasta vapaaehtoisesta.

Lisätietoja antaa Interpedian järjestösuunnittelija Jenni Ahde, jenni.ahde(at)interpedia.fi

 

Vapaaehtoistyö Nepalissa -esite

 

Lue lisää CWISH:n vapaaehtoistyöpaikasta lasten oikeuksien ja lastensuojelun parissa

Lue lisää Loo Niva Child Concern Group:n vapaaehtoistyöpaikasta koulutuksen kehittämisen ja kummiohjelman parissa

Lue lisää Patan CBR:n vapaaehtoistyöpaikasta vammaisten lasten parissa

 

Lue lisää Interpedian kehitysyhteistyöstä ja kummitoiminnasta Nepalissa

Interpedian vapaaehtoiseksi

Kuva: Abhishek Thapa