AjankohtaistaEtiopiassa 30 uutta lasta pääsi päiväkodin turviin

Etiopiassa 30 uutta lasta pääsi päiväkodin turviin

Viime keväänä kerroimme blogissamme päiväkodista, joka perustettiin Addis Abeban köyhälle alueelle Ketemaan yhden suomalaisperheen lahjoituksen turvin.

Tänä syksynä saimme kerätyksi tarpeeksi varoja toisen päiväkodin perustamista varten. Yhteistyökumppanimme Maedot avasi lokakuun alussa uuden päiväkodin Wolison kapunkiin Addis Abebasta länteen. Päiväkoti toimii Maedotin entisen koulukeskuksen tiloissa. Etiopiassa on saatu koulun aloittajien määrä nousemaan, ja tällä hetkellä järjestöjen on tärkeää panostaa varhaiskasvatukseen. Kävin lokakuun lopussa seurantamatkallani tutustumassa Wolison uuteen päiväkotiin.

kummilapsi Etiopia

Turvalliset olot lapselle päivän ajaksi

Maedotin entiset opettajat ovat saaneet lisäkoulutusta varhaiskasvatukseen ja päiväkodin lapset on valittu ympäröivältä köyhältä alueelta paikallisen sosiaalitoimiston esittämistä perheistä. Näiden 30 eniten tukea tarvitsevan lapsen äidit ovat pääosin köyhiä yksinhuoltajia. Päiväkodin ensimmäisenä toimintapäivänä äitejä oli jäänyt itkemään päiväkodin portille, kun heidän lapsensa eivät mahtuneet mukaan.

Tarve turvalliselle päivähoidolle on suuri, sillä kaupungissa vain muutama yksityinen päiväkoti ja joidenkin koulujen yhteydessä esikoulu vanhemmille lapsille. Ilman hoitopaikkaa lapset kasvaisivat vailla turvallisen aikuisen läsnäoloa vanhemman ollessa hankkimassa elantoa. Varhaiskasvatus olisi tärkeää myös myöhemmän koulumenestyksen kannalta. Köyhimpien alueiden lapsilla kouluvalmiudet ovat usein heikot, joten oppiminen on vaikeaa ja koulun keskeyttäminen yleistä.

kummilapsi Etiopia

Päiväkodin toiminta on nyt käynnissä, vaikka osa tarvikkeista on vielä hankkimatta. Toistaiseksi lapset saavat päivän aikana vain leipää ja teetä. Jatkossa on tarkoitus tarjota hoitopäivän aikana myös lämmin ateria, sillä ruoka auttaa jaksamaan, oppimaan, kasvamaan ja pysymään terveenä.

Päivän aikana lapset yleensä käyvät läheisellä kentällä leikkimässä. Siellä leikitään, lauletaan ja kerrotaan tarinoita. Leluja päiväkodilla ei vielä toistaiseksi ole.

Addis Abeban päiväkodin kuulumisia

Kävin matkani aikana katsomassa myös Addis Abeban vuosi sitten käynnistynyttä päiväkotia. Lapset olivat saapuessani päiväunilla ison huoneen lattialle levitetyillä patjoilla vieri vieressä. Pian oli kuitenkin aika nousta ja hoitajat laittoivat luokkahuoneen kalusteet jälleen paikoilleen. Päiväunien aikana luokan lattia oli pesty. Pihalle oli hankittu uusia leikkivälineitä, joita päiväkodissa ei vielä keväällä ollut.

Keteman päiväkodin lapset ovat aloittaneet noin vuosi sitten. Uudet valitaan nykyisten lasten siirtyessä kouluun.

kummilapsi Etiopia

Lapset saavat päivän aikana välipalan lisäksi ravinteikkaan lämpimän aterian, joka ostetaan köyhien yksinhuoltajien perustamalta osuuskunnalta. Näin tuetaan myös naisten toimeentuloa. Ruokailu järjestetään kustannustehokkaasti: lasten äidit tulevat vuorotellen kerran kuussa päiväkodille auttamaan ruokailun järjestämisessä.

Ruokailun mahdollistaminen on tavoitteena myös Wolison päiväkodissa. Tätä voit tukea esimerkiksi ostamalla lahjakaupastamme eettisen lahjan.

Tue päiväkoteja kuukausilahjoittana

Maedotilla on mahdollisuus perustaa vielä yksi päiväkoti Dilelan kaupunkiin. Voit tukea päiväkotien perustamista ja ylläpitoa parhaiten Maedotin kuukausilahjoittajana 20 eurolla kuukaudessa.

Päiväkoteja voit tukea myös tekemällä kertalahjoituksen, järjestämällä merkkipäiväkeräyksen tai ostamalla eettisen lahjan.