AjankohtaistaKehitysyhteistyöhankkeemme Etiopian Chilgassa vahvistaa vammaisten lasten oikeuksia

Kehitysyhteistyöhankkeemme Etiopian Chilgassa vahvistaa vammaisten lasten oikeuksia

Me Interpediassa haluamme varmistaa, että haavoittuvien ryhmien lapset pääsevät yhdenvertaisina hyötymään työmme tuloksista. Erityisen tärkeää on tavoittaa ne kaikkein heikoimmassa asemassa olevat lapset, joita usein syrjitään monin eri perustein, esimerkiksi etnisiin vähemmistöihin kuuluvat vammaiset tytöt.

”Lapsen oikeudet kuuluvat kaikille lapsille, mutta mitä useampi syrjintää lisäävä tekijä lapsen kohdalla toteutuu, sitä heikommat lähtökohdat lapsella on itse ponnistaa eteenpäin.”

Hankkeemme 2021–2024: Kestävien inkluusio- ja kuntoutusratkaisujen kehittäminen Chilgan vammaisille lapsille

Aloitimme tammikuussa 2021 ulkoministeriön tuella uuden nelivuotisen kehitysyhteistyöhankkeen Etiopiassa pitkäaikaisen kumppanijärjestöjemme Berhan Lehetsanatin kanssa. Toteutamme hankkeen Pohjois-Etiopian Gondarissa, noin 800 km pääkaupunki Addis Abebasta pohjoiseen.

Etiopiassa vammaisten lasten oikeudet toteutuvat huonosti ja vammaisuus on merkittävä syy sosiaaliseen ja taloudelliseen osattomuuteen.

Chilgassa tällä hetkellä vain noin 4 % vammaisista lapsista käy koulua. Noin 90 % vammaisten lasten vanhemmista elää köyhyydessä ja vain noin 5 % vammaisista nuorista on oma toimeentulon lähde.

Rakenteet kuntoon ja vammaisten oma ääni kuuluviin

Kehitysyhteistyömme tulosten tulee olla kestävällä pohjalla, joten työskentelemme ensisijaisesti jo olemassa olevien rakenteiden kautta. Tuemme Chilgan paikallishallinnon kykyä ja motivaatiota toteuttaa vastuunsa lapsen oikeuksien edistämisestä alueellaan ja tuottaa vammaiset ihmiset huomioivia terveys-, kuntoutus-, opetus- ja työllistämispalveluita.

Kestävien tulosten taustalla on aina myös ihmisten oma aktiivisuus sekä kyky ajaa omia oikeuksiaan. Vammaisten ihmisten omat pienet paikallisjärjestöt osallistuvat toimintamme suunnitteluun, toteuttamiseen, seurantaan ja arviointiin. Näin osaaminen jää heille ja vammaisten ihmisten oma ääni kuuluu alueilla vahvana vielä hankkeen jälkeenkin.

”Tärkeä osa vammaisten lasten kuntoutusprosessia on itsetunnon tukeminen, esimerkiksi antamalla lapsille mahdollisuus osallistua itseä koskevien päätösten tekemiseen.”

Kestäviä ratkaisuja Chilgan vammaisten lasten elämään

Kehitämme Chilgan kunnan 16:ssa kebelessä (pienin hallinnollinen alue) kestäviä ratkaisuja vammaisten lasten osallistumiseen ja kuntoutukseen. Mukana ovat kaikki alueen 48 koulua ja kyläyhteisöt.

Neljän vuoden hankkeen tavoitteemme:

  • Kaikki alueen 640 vammaista lasta pääsee kuntoutuksen piiriin ja alueen terveyskeskus integroi kuntoutuspalvelut osaksi perusterveyshuollon palveluja asukkaille
  • Yhä useampi vammainen lapsi pääsee kouluun tai ammatillisiin opintoihin
  • 30 % vammaisista nuorista ja vammaisten lasten vanhemmista on kohtuullinen toimeentulo
  • Yhteisöt ovat inklusiivisempia vammaisille lapsille perheineen ja vammaisjärjestöt toimivat alueella vahvoina oikeuksien puolustajina

Voit tukea kehitysyhteistyötämme kertalahjoituksella tai kuukausilahjoituksella.

Lue lisää hankkeesta: Kestävien inkluusio- ja kuntoutusratkaisujen kehittäminen Chilgan vammaisille lapsille

Lue lisää Interpedian kehitysyhteistyöstä Etiopiassa