Kolumbia

Vuoden 2020 aikana saapui kahdeksan lasta Kolumbiasta Suomeen.

Viime vuosina Kolumbiasta Suomeen saapuneet lapset ovat olleet iältään 0–8-vuotiaita. Tarvetta on myös vanhempia lapsia ja sisaruksia koskeville hakemuksille. Otamme erittäin mielellämme uusia hakijoita Kolumbian kontakteihin. Odotusaika-arvio on tällä hetkellä adoptiokomitean hyväksynnästä noin 1–2 vuotta. Odotusajat vaihtelevat riippuen hakijoiden erityistarvevalmiuksista ja lasta koskevasta ikätoiveesta.

Instituto Colombiano de Bienestar Familiarille (ICBF) hakemuksen voi lähettää heti adoptioluvan saamisen jälkeen. 

La Casa de la Madre y el Niñon eli La Casan hakemus on kaksivaiheinen adoptioluvan saamisen jälkeen.

Fundación Ayuda a la Infancia Hogar Bambi Chiquitinesin (Chiquitines) kanssa keskustelemme säännöllisesti uusien hakemusten lähettämisestä. Yleensä kontaktilla on 2–3 hakemusta kerrallaan.

Fundación CRAN:n (Centro para el Reintegro y Attención del Niño) kanssa työskentelemme tällä hetkellä siten, että he lähettävät meille avoimia lapsiesityksiä tarpeensa mukaan.

 

Adoptioperhettä tarvitsevat lapset

Kolumbiaan voi lähettää eri-ikäisiä erityistarpeisia lapsia koskevia hakemuksia. Lapset ovat erityistarpeisia terveydentilan, taustan tai ikänsä vuoksi.

Adoptoitavat lapset ovat 0–17-vuotiaita pääosin huostaanotettuja erityistarpeisia lapsia. Kolumbiaan voi lähettää myös sisaruksia koskevia hakemuksia.

Hakijakriteerit
  • avioparit ja yksinhakijat voivat adoptoida, yksinhakijoiden määrää ei rajoiteta
  • nuorimmillaan yhtä lasta koskeva lapsitoive voi olla 0–4 vuotta ja sisarushakemuksissa 0–6 vuotta, jos hakijat ovat iältään alle 46-vuotiaita
  • 5–6-vuotiaita ja sitä vanhempia lapsia toivovat hakijat voivat olla 46–49-vuotiaita hakemusta esihyväksyttäessä
  • valmius vastaanottaa erityistarpeinen lapsi
  • hyvä psyykkinen ja fyysinen terveys
  • psykologin lausunto
  • todistus adoptiovalmennuskurssista
  • osalla kontakteistamme on lisäksi omia hakijakriteereitä

Kolumbian uudet adoptiolinjaukset astuvat voimaan vuoden 2021 aikana kuuden kuukauden siirtymäajalla. Niiden mukaan 25–55-vuotiaat hakijat voivat toivoa lasta ikäkategorioissa 0–5-vuotiaat tai 0–6-vuotiaat sisarukset. Hakijat voivat kuitenkin oman iän salliessa esittää hakemuksessa nuorempaa lasta koskevan toiveen.

Adoptioprosessin kulku

Hakemus lähetetään Kolumbiaan, jonka jälkeen se käsitellään kontaktin adoptiokomiteassa. Hyväksymisen jälkeen hakemus siirretään lasta koskevan ikätoiveen mukaiseen hakijaryhmään.

Odotusajat vaihtelevat riippuen kontaktista sekä hakijoiden erityistarvevalmiuksista ja lasta koskevasta ikätoiveesta. Viime vuosina odotusajat ovat yleensä kestäneet 1–2 vuotta.

Hakumatkalle lähdetään 2–5 viikon kuluttua lapsiesityksestä. Ajankohta riippuu lapsen iästä ja siitä, miten pitkän valmisteluajan lapsi tarvitsee. Hakumatka kestää arviolta noin neljä viikkoa. Adoptioprosessin alkuosa hoidetaan siinä maakunnassa, missä lastenkoti/sijaisperhe on. Adoptio vahvistetaan hakumatkan aikana tuomioistuimessa. Adoptioperhettä edustaa paikallinen lakimies. Virallisissa yhteyksissä perheellä on apunaan tulkki.

Interpedialla on maatoimisto ja yhteyshenkilö Bogotassa.

Interpedian kontaktit Kolumbiassa:

Kolumbia liittyi Haagin sopimusvaltioksi vuonna 1999. Adoptiotoimintaa valvoo Kolumbian ylin lastensuojeluviranomainen Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), joka muun muassa myöntää toimiluvat lastenkodeille ja vahvistaa keskusviranomaisen ominaisuudessa kaikki maassa tapahtuvat adoptiot. Interpedian kautta Kolumbiasta adoptoidaan lapsia sekä suoraan ICBF:n kautta että kolmen yksityisen järjestön (Chiquitines, La Casa de la Madre y el Niño sekä Fundación CRAN) kautta. Interpedian ja ICBF:n yhteistyö käynnistyi vuonna 1982.

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)

ICBF toimii Kolumbian sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa korkeimpana valtiollisena lastensuojeluviranomaisena. ICBF vastaa laajasta sosiaalipoliittisesta toimintaohjelmasta Kolumbiassa. Monipuolisen lastensuojelutyön lisäksi ICBF koordinoi koko Kolumbian adoptiotoimintaa sekä sijoittaa huostaanotettuja ja adoptioon luovutettuja lapsia sekä kotimaiseen että kansainväliseen adoptioon. ICBF:lla on aluetoimistoja eri puolilla Kolumbiaa, joten adoptiolapset saattavat tulla minkä tahansa maakunnan alueelta.

ICBF ottaa vastaan uusia hakemuksia. Hakemuksen voi lähettää heti adoptioluvan saamisen jälkeen. ICBF ei peri hallintomaksuja.

La Casa de la Madre y el Niño (La Casa)

La Casa on vuonna 1942 perustettu voittoa tavoittelematon kansalaisjärjestö. Sillä on kolme omaa lastenkotia sekä turvakoti raskaana oleville naisille sekä heidän lapsilleen Bogotassa. La Casa on ollut Kolumbian lastensuojeluhistoriassa merkittävä vaikuttaja ja se on edelleenkin tunnettu ja arvostettu järjestö. Interpedian ja La Casan  yhteistyö käynnistyi vuonna 2012.

ICBF:n yleisten hakijakriteerien lisäksi La Casa toivoo hakijoilta hyviä perhesuhteita, lapsikeskeistä elämäntapaa sekä korkeakoulututkintoa.

La Casan kanssa sovitaan uusien hakemusten lähettämisajankohdasta. Yleensä hakemuksen voi lähettää heti adoptioluvan saamisen jälkeen, mutta joskus 0–4-vuotiaita lapsia koskevien hakemusten kohdalla saattaa joutua odottamaan hakemuksen lähettämisvuoroa.

Fundación Ayuda a la Infancia Hogar Bambi Chiquitines

Chiquitines on yksityinen vuonna 1978 perustettu lastensuojelujärjestö, jolla on oma lastenkoti Calissa. Interpedian ja Chiquitinesin yhteistyö käynnistyi vuonna 1992.  Lastenkodissa on sekä tilapäisen suojelun ja hoidon tarpeessa olevia että adoptioon vapautuvia lapsia.

Interpedia lähettää Chiquitinesille muutaman hakemuksen (pääosin 0–4-vuotiaita lapsia koskevia) vuosittain järjestön tarpeiden mukaan.

Fundación CRAN

Fundación CRAN on vuonna 1978 perustettu voittoa tavoittelematon sosiaalialan järjestö, jolla on keskusviranomainen ICBF:n lupa harjoittaa kansainvälistä adoptiotoimintaa. CRAN:lla on oma lastenkoti Bogotassa sekä turvakoti raskaana oleville naisille. Interpedian ja CRAN:n yhteistyö käynnistyi marraskuussa 2016.

CRAN:n kanssa työskentelemme tällä hetkellä siten, että he lähettävät meille avoimia lapsiesityksiä tarpeensa mukaan, jolloin hakijaperhe kokoaa tätä lasta koskevan hakemuksen. CRAN ei ota hakemuksia jonoon.

Lisätietoja

Tervetuloa Interpedian maainfoihin kuulemaan lisää kontaktien erityispiirteistä ja prosesseista. Tapaamisissa adoptiovastaavien kanssa voitte keskustella henkilökohtaisesta tilanteestanne ja toiveistanne. Jokainen adoptioprosessi on ainutlaatuinen.

Lisätietoja Kolumbian adoptioista adoptiovastaava Marika Elmerannalta: marika.elmeranta(at)interpedia.fi, puh. 050 – 919 5380.

Muutokset sivun tietoihin ovat mahdollisia.

Lue lisää:

Adoptioinfot

Adoptioprosessi

Adoptiotilastoja (Saapuneet lapset)

Adoption kustannukset

Seuranta ja raportointi

Kolumbian passin uusimisesta