Kolumbia

Vuonna 2019 saapui Kolumbiasta Suomeen yhdeksän adoptiolasta. Viime vuosina Kolumbiasta Suomeen saapuneet lapset ovat olleet iältään 0–6-vuotiaita. Otamme mielellämme uusia asiakkaita kaikkiin Kolumbian kontakteihin.

Instituto Colombiano de Bienestar Familiarille (ICBF) lähetämme tällä hetkellä mielellämme  uusia hakemuksia. Odotusajat vaihtelevat riippuen hakijoiden erityistarvevalmiuksista ja lasta koskevasta ikätoiveesta. Hakemuksen voi lähettää ICBF:lle heti adoptioluvan saamisen jälkeen.

La Casa de la Madre y el Niñon eli LCMN:n voi valita kontaktikseen, jos hakijat täyttävät järjestön kriteerit. Odotusaika-arvio on 1–2 vuotta LCMN:n hakijaksi hyväksymisestä, mutta odotus voi olla myös lyhyempi.

Fundación Ayuda a la Infancia Hogar Bambi Chiquitinesin (Chiquitines) kanssa keskustelemme säännöllisesti uusien hakemusten lähettämisestä. Voimme lähettää Chiquitinesille muutaman uuden hakemuksen. Odotusaika-arvio on tällä hetkellä noin yksi vuosi, mutta odotus voi olla myös lyhyempi.

Fundación CRAN:n (Centro para el Reintegro y Attención del Niño) kanssa työskentelemme tällä hetkellä siten, että he lähettävät meille avoimia lapsiesityksiä tarpeensa mukaan.

 

Adoptioperhettä tarvitsevat lapset

Kolumbiaan voi lähettää eri-ikäisiä erityistarpeisia lapsia koskevia hakemuksia. Lapset ovat erityistarpeisia terveydentilan, taustan tai ikänsä vuoksi.

Adoptoitavat lapset ovat 0–17-vuotiaita pääosin huostaanotettuja erityistarpeisia lapsia. Kolumbiaan voi lähettää myös sisaruksia koskevia hakemuksia.

Ketkä voivat adoptoida?

Kolumbia hyväksyy adoptionhakijoiksi avioparit ja yksinhakijat. Nuorimmillaan yhtä lasta koskeva lapsitoive voi olla 0–4 vuotta ja sisarushakemuksissa 0–6 vuotta, jos hakijat ovat iältään alle 46-vuotiaita. 5–6-vuotiaita ja sitä vanhempia lapsia toivovat hakijat voivat olla 46–50-vuotiaita hakemusta esihyväksyttäessä.

Kaikilta Kolumbia-hakijoilta edellytetään valmiutta vastaanottaa erityistarpeinen lapsi. Hakijoilla tulisi olla hyvä psyykkinen ja fyysinen terveys. Hakemukseen liitetään muun muassa psykologin lausunto ja todistus adoptiovalmennuskurssista.

Osalla kontakteistamme on lisäksi omia hakijakriteereitä.

Adoptioprosessin kulku

Hakemus lähtetään Kolumbiaan, jonka jälkeen se käsitellään kontaktin adoptiokomiteassa. Hyväksymisen jälkeen hakemus siirretään lasta koskevan ikätoiveen mukaiseen jonoon.

Odotusajat vaihtelevat riippuen kontaktista sekä hakijoiden erityistarvevalmiuksista ja lasta koskevasta ikätoiveesta.

Hakumatkalle lähdetään 2–5 viikon kuluttua lapsiesityksestä. Ajankohta riippuu lapsen iästä ja siitä, miten pitkän valmisteluajan lapsi tarvitsee. Hakumatka kestää arviolta noin neljä viikkoa. Adoptioprosessin alkuosa hoidetaan siinä maakunnassa, missä lastenkoti/sijaisperhe on. Adoptio vahvistetaan hakumatkan aikana tuomioistuimessa. Adoptioperhettä edustaa paikallinen lakimies. Virallisissa yhteyksissä perheellä on apunaan tulkki.

Interpedialla on maatoimisto ja yhdyshenkilö Bogotassa.

Interpedian kontaktit Kolumbiassa:

Kolumbia liittyi Haagin sopimusvaltioksi vuonna 1999. Adoptiotoimintaa valvoo Kolumbian ylin lastensuojeluviranomainen Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), joka muun muassa myöntää toimiluvat lastenkodeille ja vahvistaa keskusviranomaisen ominaisuudessa kaikki maassa tapahtuvat adoptiot. Interpedian kautta Kolumbiasta adoptoidaan lapsia sekä suoraan ICBF:n kautta että kolmen yksityisen järjestön (Chiquitines, La Casa de la Madre y el Niño sekä Fundación CRAN) kautta. Interpedian ja ICBF:n yhteistyö käynnistyi vuonna 1982.

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)

ICBF toimii Kolumbian sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa korkeimpana valtiollisena lastensuojeluviranomaisena. ICBF vastaa laajasta sosiaalipoliittisesta toimintaohjelmasta Kolumbiassa. Monipuolisen lastensuojelutyön lisäksi ICBF sijoittaa huostaanotettuja lapsia sekä kotimaiseen että kansainväliseen adoptioon ja koordinoi koko Kolumbian adoptiotoimintaa. ICBF:lla on aluetoimistoja eri puolilla Kolumbiaa, joten adoptiolapset saattavat tulla minkä tahansa maakunnan alueelta.

ICBF ottaa vastaan uusia hakemuksia. Hakemuksen voi lähettää heti adoptioluvan saamisen jälkeen. ICBF ei peri hallintomaksuja.

La Casa de la Madre y el Niño (LCMN)

LCMN on vuonna 1942 perustettu voittoa tavoittelematon kansalaisjärjestö. Sillä on kaksi omaa lastenkotia sekä turvakoti raskaana oleville naisille sekä heidän lapsilleen Bogotassa. LCMN on ollut Kolumbian lastensuojeluhistoriassa merkittävä vaikuttaja ja se on edelleenkin tunnettu ja arvostettu järjestö. Interpedian ja LCMN:n  yhteistyö käynnistyi vuonna 2012.

ICBF:n yleisten hakijakriteerien lisäksi LCMN toivoo hakijoilta hyviä perhesuhteita, lapsikeskeistä elämäntapaa sekä hyvää koulutusta.

LCMN:n kanssa sovitaan uusien hakemusten lähettämisajankohdasta. Yleensä hakemuksen voi lähettää heti adoptioluvan saamisen jälkeen, mutta joskus 0–4-vuotiaita lapsia koskevien hakemusten kohdalla saattaa joutua odottamaan hakemuksen lähettämisvuoroa.

Fundación Ayuda a la Infancia Hogar Bambi Chiquitines

Chiquitines on yksityinen vuonna 1978 perustettu lastensuojelujärjestö, jolla on oma lastenkoti Calissa. Interpedian ja Chiquitinesin yhteistyö käynnistyi vuonna 1992.  Lastenkodissa on sekä tilapäisen suojelun ja hoidon tarpeessa olevia että adoptioon vapautuvia lapsia.

Interpedia lähettää Chiquitinesille muutaman hakemuksen (pääosin 0–4-vuotiaita lapsia koskevia) vuosittain järjestön tarpeiden mukaan.

Fundación CRAN

Fundación CRAN on vuonna 1978 perustettu voittoa tavoittelematon sosiaalialan järjestö, jolla on keskusviranomainen ICBF:n lupa harjoittaa kansainvälistä adoptiotoimintaa. CRAN:lla on oma lastenkoti Bogotassa sekä turvakoti raskaana oleville naisille. Interpedian ja CRAN:n yhteistyö käynnistyi marraskuussa 2016.

CRAN:n kanssa työskentelemme tällä hetkellä siten, että he lähettävät meille avoimia lapsiesityksiä tarpeensa mukaan, jolloin hakijaperhe kokoaa tätä lasta koskevan hakemuksen. CRAN ei ota hakemuksia jonoon.

Lisätietoja

Tervetuloa Interpedian maainfoihin kuulemaan lisää kontaktien erityispiirteistä ja prosesseista. Toimistotapaamisissa adoptiovastaavien kanssa voitte keskustella henkilökohtaisesta tilanteestanne ja toiveistanne. Jokainen adoptioprosessi on ainutlaatuinen.

Lisätietoja Kolumbian adoptioista adoptiovastaava Marika Elmerannalta: marika.elmeranta(at)interpedia.fi, puh. 050 – 919 5380.

Muutokset sivun tietoihin ovat mahdollisia.

Lue lisää:

Adoptioinfot

Adoptioprosessi

Adoptiotilastoja (Saapuneet lapset)

Adoption kustannukset

Seuranta ja raportointi

Kolumbian passin uusimisesta