Intia

Vuoden 2020 aikana saapui yksi lapsi Intiasta Suomeen.

Otamme uusia hakijoita Intian CARA:n Carings perus- sekä erityistarpeisten lasten ohjelmiin (sn-ohjelma). Intia sopii sekä aviopareille, lapsiperheille että yksinhakijoille.

Rekisteröimme kaikki uudet hakijat perusohjelmaan. Perusohjelmassa mukana olevat hakijaperheet voivat halutessaan olla mukana myös erityistarpeisten lasten ohjelmassa (sn-ohjelma).

Caringsin molemmissa ohjelmissa mukana olevat lapset ovat eri-ikäisiä (0−10-vuotiaita).

Adoptioperhettä tarvitsevat lapset

Interpedia rekisteröi uusia hakijoita CARA:n Carings-tietokantaohjelman perusohjelmaan. Perusohjelmassa mukana olevat hakijaperheet voivat halutessaan olla mukana myös erityistarpeisten lasten ohjelmassa (sn-ohjelma) sen jälkeen, kun CARA on hyväksynyt perheen Intia-hakijoiksi.

Perusohjelmassa on mukana 0–10-vuotiaita lapsia, joilla saattaa olla lieviä erityistarpeita.

Sn-ohjelmassa on mukana eri-ikäisiä lapsia, jotka ovat vaativammin erityistarpeisia (linkki CARAn Guidelinesiin, erityistarvelistaus sivulla 60).

Intiaan voi lähettää myös sisaruksia koskevia hakemuksia.

Hakijakriteerit
  • CARA hyväksyy hakijoiksi avioparit, joiden avioliitto on kestänyt vähintään kaksi vuotta
  • kontakti sopii myös yksinhakijoille, yksinhakijoiden määrää ei rajoiteta
  • 0–3-vuotiasta lasta toivovien hakijapariskuntien yhteenlaskettu ikä voi olla enintään 90 vuotta
  • jos hakijoiden yhteenlaskettu ikä on yli 90 vuotta ja enintään 100 vuotta, voivat he toivoa 4–8-vuotiasta lasta
  • 0–3-vuotiasta lasta toivova yksinhakija voi olla enintään 45-vuotias
  • 4–8-vuotiasta lasta toivova yksinhakija voi olla enintään 50-vuotias
  • hakijoiden tulee olla myös hyvässä fyysisessä ja psyykkisessä kunnossa (psykologin lausunto)
  • sn-ohjelmaan osallistuvilla hakijoilla tulee olla riittävät ja realistiset erityistarvevalmiudet
Adoptioprosessin kulku

Interpedia rekisteröi hakijat CARA:n Caringsin tietokantaohjelmaan.

Caringsin perusohjelmassa odotusaika-arvio on 0–4-vuotiasta lasta toivovilla kahdesta ja puolesta vuodesta yli kolmeen vuoteen ohjelmaan rekisteröitymisestä lapsiesityksen saamiseen.

Sn-ohjelman odotusajat riippuvat hakijoiden lapsitoiveiden/erityistarvevalmiuksien ja ohjelmassa olevien lasten tarpeiden kohtaamisesta. Odotusaikoja on tällä hetkellä vaikea arvioida.

Lapsiesityksen jälkeen on yleensä kulunut noin puoli vuotta hakumatkalle lähtöön. Lapsi saa adoption vahvistamisen jälkeen Suomen kansalaisuuden ja menettää samalla Intian kansalaisuuden.

Voimme saada lapsiesityksiä mistä tahansa CARA:n valtuuttamasta lastenkodista eri puolilta Intiaa. Hakumatkat suuntautuvat eri puolille tätä monimuotoista maata. Lapsi haetaan lastenkodista, jossa hän on sijoitettuna. Hakumatka Intiassa kestää noin kaksi viikkoa.

Interpedialla on Intiassa oma yhteyshenkilö, joka tapaa hakijaperheen ja tukee perhettä hakumatkan aikana.

Interpedian yhteistyökontakti Intiassa

Intia liittyi Haagin sopimusvaltioksi vuonna 2003. Intian adoptiokeskusviranomaisena toimii Ministry of Women and Child Developmentin alainen Central Adoption Resource Authority eli CARA. CARA on Interpedian yhteistyötaho Intiassa.

Lisätietoja

Tervetuloa Interpedian maainfoihin kuulemaan lisää kohdemaan erityispiirteistä ja prosessista. Toimisto- tai etätapaamisissa adoptiovastaavien kanssa voitte keskustella henkilökohtaisesta tilanteestanne ja toiveistanne. Jokainen adoptioprosessi on yksilöllinen.

Lisätietoja Intian adoptioista adoptiovastaava Tiina Hemmingiltä: tiina.hemming(at)interpedia.fi, puh. 050 – 469 9911.

Muutokset sivun tietoihin ovat mahdollisia.

Lue lisää:

Adoptioprosessi

Adoptiotilastot (Saapuneet lapset)

Adoption kustannukset

Adoptioinfot

Seuranta ja raportointi