Intia

Otamme mielellämme uusia hakijoita Intian CARA:n Carings perus- sekä erityistarpeisten lasten ohjelmiin (sn-ohjelma). Intia sopii sekä aviopareille että yksinhakijoille.

Rekisteröimme kaikki uudet hakijat perusohjelmaan. Perusohjelmassa mukana olevat hakijaperheet voivat halutessaan olla mukana myös erityistarpeisten lasten ohjelmassa (sn-ohjelma).

Caringsin molemmissa ohjelmissa mukana olevat lapset ovat eri-ikäisiä (0−10-vuotiaita).

Intiasta saapui vuoden 2019 aikana kolme lasta Suomeen Interpedian kautta.

Adoptioperhettä tarvitsevat lapset

Interpedia rekisteröi uusia hakijoita CARA:n Carings-tietokantaohjelman perusohjelmaan. Perusohjelmassa mukana olevat hakijaperheet voivat halutessaan olla mukana myös erityistarpeisten lasten ohjelmassa (sn-ohjelma).

Perusohjelmassa on mukana 0–10-vuotiaita lapsia, jotka eivät ole sijoittuneet intialaisiin perheisiin ja jotka eivät ole mukana Caringsin sn-ohjelmassa. Lapsilla saattaa olla lieviä erityistarpeita.

Sn-ohjelmassa on mukana eri-ikäisiä lapsia, jotka ovat erityistarpeisia terveydentilansa vuoksi.

Hakijakriteerit
  • CARA hyväksyy hakijoiksi avioparit, joiden avioliitto on kestänyt vähintään kaksi vuotta
  • kontakti sopii myös yksinhakijoille
  • 0–3-vuotiasta lasta toivovien hakijapariskuntien yhteenlaskettu ikä voi olla enintään 90 vuotta
  • jos hakijoiden yhteenlaskettu ikä on enintään 100 vuotta, voivat he toivoa 4–8-vuotiasta lasta
  • 0–3-vuotiasta lasta toivova yksinhakija voi olla enintään 45-vuotiaita
  • yli 4–8-vuotiasta lasta toivova voi olla enintään 50-vuotias.
  • hakijoiden tulee olla myös hyvässä fyysisessä ja psyykkisessä kunnossa (psykologin lausunto)
  • sn-ohjelmaan osallistuvilla hakijoilla tulee olla realistiset erityistarvevalmiudet
Adoptioprosessin kulku

Interpedia rekisteröi hakijat CARA:n Caringsin tietokantaohjelmaan, josta voi seurata adoptioprosessien etenemistä.

Caringsin perusohjelmassa odotusaika-arvio on noin kaksi vuotta. Sn-ohjelmassa hakijoiden on hyvä varautua vähintään vuoden odotukseen CARA:n hyväksynnästä lapsiesityksen saamiseen. Prosessin etenemistä varten tarvitaan lääkärikonsultaatioita ja lisätietoja lapsesta.

Lapsiesityksen jälkeen on yleensä kulunut noin puoli vuotta hakumatkalle lähtöön. Lapsi saa adoption vahvistamisen jälkeen Suomen kansalaisuuden ja menettää samalla Intian kansalaisuuden.

Voimme saada lapsiesityksiä mistä tahansa CARA:n valtuuttamasta lastenkodista eri puolilta Intiaa. Hakumatkat suuntautuvat eri puolille tätä monimuotoista maata. Lapsi haetaan lastenkodista, jossa hän on sijoitettuna. Hakumatka Intiassa kestää noin kaksi viikkoa.

Interpedian yhteistyökontakti Intiassa

Intia liittyi Haagin sopimusvaltioksi vuonna 2003. Intian adoptiokeskusviranomaisena toimii Ministry of Women and Child Developmentin alainen Central Adoption Resource Authority eli CARA. CARA on Interpedian yhteistyötaho Intiassa.

Lisätietoja

Tervetuloa Interpedian maainfoihin kuulemaan lisää kontaktin erityispiirteistä ja prosessista. Toimistotapaamisissa adoptiovastaavien kanssa voitte keskustella henkilökohtaisesta tilanteestanne ja toiveistanne. Jokainen adoptioprosessi on ainutlaatuinen.

Lisätietoja Intian adoptioista adoptiovastaava Eija Kiiskiseltä: eija.kiiskinen(at)interpedia.fi, puh. 050 – 469 9911.

Muutokset sivun tietoihin ovat mahdollisia.

Lue lisää:

Adoptioprosessi

Adoptiotilastot (Saapuneet lapset)

Adoption kustannukset

Adoptioinfot

Seuranta ja raportointi