Intia

Interpedian Intia-yhteistyön painopiste on erityistarpeisten lasten ohjelmassa eli sn-ohjelmassa. Sn-ohjelma on hyvä vaihtoehto erityisesti 0–2-vuotiasta lasta toivoville aviopareille, lapsiperheille ja rajoitetusti myös yksinhakijoille. Uudet hakijat ovat erittäin tervetulleita sn-ohjelmaan.

Intian Carings perusohjelma sopii paremmin hakijoille, jotka toivovat yli neljävuotiasta lasta.

Perusohjelmassa mukana olevat hakijaperheet voivat halutessaan olla mukana myös erityistarpeisten lasten ohjelmassa (sn-ohjelma).

Intiasta saapui vuoden 2018 aikana Interpedian kautta kuusi lasta Suomeen.

Adoptioperhettä tarvitsevat lapset

Interpedia rekisteröi uusia hakijoita CARA:n Carings-tietokantaohjelmassa sekä perusohjelmaan että erityistar­peisten (special needs, sn) lasten ohjelmaan.

Sn-ohjelmassa on mukana eri-ikäisiä lapsia, jotka ovat erityistarpeisia terveydentilansa vuoksi.

Perusohjelmassa on mukana 0–9-vuotiaita lapsia, jotka eivät ole sijoittuneet intialaisiin perheisiin ja jotka eivät ole mukana Caringsin sn-ohjelmassa. Lapsilla saattaa olla lieviä erityistarpeita.

Ketkä voivat adoptoida?

CARA hyväksyy hakijoiksi avioparit, joiden avioliitto on kestänyt vähintään kaksi vuotta. Kontakti sopii rajoitetusti myös yksinhakijoille. 0–3-vuotiasta lasta toivovien hakijapariskuntien yhteenlaskettu ikä voi olla enintään 90 vuotta. Jos hakijoiden yhteenlaskettu ikä on enintään 100 vuotta, voivat he toivoa 4–8-vuotiasta lasta. 0–3-vuotiasta lasta toivovien yksinhakijoiden tulee olla enintään 45-vuotiaita, ja yli 4–8-vuotiasta lasta toivova enintään 50-vuotias. Hakijoiden tulee olla myös hyvässä fyysisessä ja psyykkisessä kunnossa.

Adoptioprosessin kulku

Interpedia rekisteröi hakijat CARA:n Caringsin tietokantaohjelmaan, josta se voi seurata adoptioprosessien etenemistä. CARA:n hyväksynnän saamisen jälkeen voidaan hakijoille esinimetä lapsi. Prosessin etenemistä varten tarvitaan lääkärikonsultaatioita ja lisätietoja lapsesta.

Sn-ohjelmassa odotusaika hakijoiden rekisteröinnistä lapsiesityksen saamiseen on yleensä ollut alle vuoden.

Caringsin perusohjelmassa 0–2-vuotiasta toivovien odotusajat ovat pisimpiä. Tämä johtuu siitä, että perusohjelmassa on tällä hetkellä paljon intialaisia perheitä, jotka toivovat ensisijaisesti pientä lasta. Odotusajan vuoksi perusohjelma sopii paremmin hakijoille, jotka toivovat yli neljävuotiasta lasta.

Lapsiesityksen jälkeen on yleensä kulunut noin puoli vuotta hakumatkalle lähtöön. Lapsi saa adoption vahvistamisen jälkeen Suomen kansalaisuuden ja menettää samalla Intian kansalaisuuden.

Voimme saada lapsiesityksiä mistä tahansa CARA:n valtuuttamasta lastenkodista eri puolilta Intiaa. Hakumatkat suuntautuvat eri puolille tätä monimuotoista maata. Lapsi haetaan lastenkodista, jossa hän on sijoitettuna. Hakumatka Intiassa kestää arviolta kaksi viikkoa.

Interpedian yhteistyökontakti Intiassa

Intia liittyi Haagin sopimusvaltioksi vuonna 2003. Intian adoptiokeskusviranomaisena toimii Ministry of Women and Child Developmentin alainen Central Adoption Resource Authority eli CARA. CARA on Interpedian yhteistyötaho Intiassa.

Lisätietoja

Tervetuloa Interpedian maainfoihin kuulemaan lisää kontaktin erityispiirteistä ja prosessista. Toimistotapaamisissa adoptiovastaavien kanssa voitte keskustella henkilökohtaisesta tilanteestanne ja toiveistanne. Jokainen adoptioprosessi on ainutlaatuinen.

Lisätietoja Intian adoptioista adoptiovastaava Eija Kiiskiseltä: eija.kiiskinen(at)interpedia.fi, puh. 050 – 469 9911.

Muutokset sivun tietoihin ovat mahdollisia.

Lue lisää:

Adoptioprosessi

Adoptiotilastot (Saapuneet lapset)

Adoption kustannukset

Adoptioinfot

Seuranta ja raportointi