AjankohtaistaPitkän koulumatkan jälkeen lapsi ansaitsee laatuopetusta

Pitkän koulumatkan jälkeen lapsi ansaitsee laatuopetusta

1,5 tunnin koulumatka on Nepalissa aivan normaali. Jos koulumatka on 45 minuuttia, koululaiset kertovat asuvansa ihan koulun lähellä!

Nepalissa on suuria eroja lasten koulutuksen tasossa. Pääkaupunki Kathmandussa yksityiskoulujen taso lähentelee jo länsimaisia standardeja, mutta syrjäkylien koulujen tilanne on pääosin vielä heikko.

Missä opettaja?

Maaseudun lapset, kuten 12-vuotias Binita, kävelevät usein tunnin tai puolitoista kouluun, mutta perillä odottaa ikävä uutinen: Opettaja ei ole tullut tänäänkään paikalle, eikä hänelle ole järjestetty sijaista. Jos tätä jatkuu pitkään, Binitan ja luokkatovereiden motivaatio kävellä kouluun laskee. Jos ei opettajakaan tule paikalle, miksi minäkään?

Rehtorit, opettajat ja oppilaat kehittävät yhdessä koulujen toimintaa

Interpedia ja kumppanijärjestö Loo Niva ovat tehneet syrjäisessä Länsi-Nepalin kunnassa töitä jo 7 vuotta opetuksen laadun ja koulujen hallinnon parantamiseksi.

Nepalilaisia lapsia koulutunnilla.
Luokkahuoneet ovat karuja, mutta jos opettaja on paikalla ja motivoitunut, lapset oppivat siinä missä muuallakin.

Rehtorit saavat koulutusta, jotta he osaavat puuttua oikealla tavalla opettajien poissaoloihin ja saavat sijaisjärjestelyt toimimaan. Opettajille opetetaan lapsiystävällisiä opetusmetodeja.

Koululaiset aktivoidaan mukaan koulun kehittämiseen. Koulujen oppilaskunnat ja kerhot saavat pieniä määrärahoja erilaisten tempausten ja teemapäivien järjestämiseen ja oppivat vaikuttamaan omiin asioihinsa.

Lapset koulumatkalla jyrkässä rinteessä Nepalissa.
Alas rinnettä, riippusiltaa pitkin joen yli ja jälleen ylös rinnettä. Tältä näyttää monen lapsen koulumatka Nepalissa.

Tytöt, alakastiset, vammaiset ja köyhimpien perheiden lapset keskiössä

Kouluympäristöä kehitetään lapsiystävälliseksi ja etenkin tyttöjen koulunkäyntiä tukevaksi esimerkiksi rakentamalla koululle vessoja, jotta tyttöjen koulunkäynti ei katkea aina kuukautisten ajaksi.

Oppimistuloksissa heikoimmille – usein alakastisille – oppilaille annetaan tukiopetusta ja kaikista köyhimmistä perheistä tulevia lapsia tuetaan myös taloudellisesti, jotta heidän koulunkäyntinsä ei katkea.

Koululaisten vanhempia, joilla on usein kiire saada lapset, etenkin tytöt, pois koulunpenkiltä tekemään peltotöitä, motivoidaan pitämään lapset koulussa oppivelvollisuuden eli 10-luokan loppuun asti.

Koululaisten vanhemmat tekevät päätöksen lapsen koulu-uran pituudesta – siksi työ vanhempien asenteiden muuttamiseksi on tärkeää.

Pysyviä muutoksia kouluhallintoon ja kouluihin

Työssämme tärkeässä osassa on myös niin sanottu vaikuttamistyö, eli yhteistyö paikallisviranomaisten kanssa. Jotta muutokset kouluissa ovat pysyviä, viranomaisia koulutetaan koulutoimen kehittämiseen ja koulukohtaiseen seurantaan.

Näillä toimenpiteillä Interpedia ja kumppanijärjestö Loo Niva ovat saaneet aikaan hienoja muutoksia sekä koululaisten perheissä, kouluissa kuin kouluhallinnossakin. Lintsaus, koulun keskeyttäminen, opettajien poissaolot ja sosiaalinen syrjintä tyttöjä, vammaisia lapsia ja alakastisia lapsia kohden on vähentynyt. Kouluviranomaiset ovat tehneet uusia lapsiystävällisiä opetussuunnitelmia ja ohjeistaneet kouluja niiden käyttöönottoon.

Liity mukaan tukemaan nepalilaisia koululaisia

Nepalilaisia lapsia tekemässä läksyjä.
Läksyparkki koulun jälkeen hieman erilaisessa ympäristössä kuin mihin Suomessa ollaan totuttu!

Jyrkät kukkulat tulevat jatkossakin pitämään Länsi-Nepalin lasten koulumatkan pitkänä ja kivisenä, mutta me voimme vaikuttaa siihen, että lapset saavat laadukasta koulutusta turvallisessa ja arvostavassa ympäristössä.

Etsimme suomalaisia kouluja koulukummeiksi Länsi-Nepalin kouluille sekä kuukausilahjoittajia tukemaan työtämme Länsi-Nepalissa. Lahjoittajana saat meiltä kaksi kertaa vuodessa tietoa työstämme ja sen tuloksista Nepalissa. Etenkin suomalaisille alakoululaisille suunnattu Lue ja lahjoita lukutaito -kampanjan tuotot ohjataan myös Länsi-Nepalin työhömme.