AjankohtaistaUusi kehitysyhteistyöhankkeemme Nepalissa tähtää koulutuksen tasa-arvoon

Uusi kehitysyhteistyöhankkeemme Nepalissa tähtää koulutuksen tasa-arvoon

Jos kehitysyhteistyössä ei huomioida haavoittuvimpien lasten mukaan saamista, on todennäköistä, että levennämme tahattomasti kuilua eri lähtökohdista tulevien lasten välille. Jos kouluja ja opetusta kehitetään, mutta työssä ei huomioida vammaisten lasten tai kastittomien pääsyä kouluun ja osallistumista opetukseen, kehitys hyödyttää lopulta vain osaa ja lopputuloksena on aiempaa epätasa-arvoisempi yhteisö.

”Me haluamme varmistaa, että haavoittuvien ryhmien lapset pääsevät yhdenvertaisina hyötymään työmme tuloksista.”

Yhdenvertaisuus edellyttää yleensä myös erityisiä toimia heidän huomioimisekseen.

Hankkeemme 20212024: Haavoittuvassa asemassa olevien lasten oikeus koulutukseen ja suojeluun

Aloitimme tammikuussa 2021 ulkoministeriön tuella uuden nelivuotisen kehitysyhteistyöhankkeen Nepalissa. Edistämme lapsen oikeuksia kehittämällä peruskoulutusta, julkishallintoa ja kansalaisyhteiskuntien toimintaa sekä kansalaisten osallistumista ja aktiivisuutta.

Toteutamme hankkeen yhdessä pitkäaikaisten kumppaneidemme Loo Niva Child Concern Group ja Patan Community Based Rehabilitation -järjestöjen kanssa Mahankalin ja Konyosomen maaseutukunnissa Kathmandun laakson eteläpuolella.

Tytöt, kastittomat ja vammaiset lapset mukaan

Nepalissa sukupuoleen, kastiin ja vammaisuuteen perustuva syrjintä ovat merkittäviä ongelmia. Työmme vähentää syrjintää kouluissa ja edistää haavoittuvimpien ryhmien osallistumista, esimerkiksi koulun keskeyttäneitä kastittomia dalit-lapsia ja tyttöjä tuetaan palaamaan kouluun.

Usein kaikkein haavoittuvimmassa asemassa ovat vammaiset lapset. Nepalissa tavoitamme tulevina vuosina yli 200 vammaista lasta, joista arviolta puolet ei ole käynyt koulua ollenkaan.

Kestäviä tuloksia saavutetaan vaikuttamalla rakenteisiin

Kehitysyhteistyömme lähtee siitä, että tulosten tulee olla kestävällä pohjalla. Siksi työskentelemme ensisijaisesti jo olemassa olevien rakenteiden kautta. Tuemme esimerkiksi paikallishallinnon kykyä ja motivaatiota toteuttaa vastuunsa lapsen oikeuksien edistämisestä alueellaan.

Nepalissa teemme työtä kunta- ja provinssitason sekä koulujen ja yhteisöjen päättäjien kanssa. Kunnilla ja provinsseilla ei kaikilla ole vielä esimerkiksi kunnollisia opetussuunnitelmia tai lastensuojeluohjelmia. Jos työlle ei ole suunnitelmia, on toteutus vaikeaa ja seuranta olematonta. Tuemme esimerkiksi inklusiivisen opetuksen ja lastensuojelun suunnitelmien laatimista.

Hyvä lapsuus kaikille!

Nepalissa työmme pitkän aikavälin toivottu tulos on, että alueen kaikki lapset, vammaisuuteen tai vammattomuuteen, sukupuoleen, kastiin tai uskontoon katsomatta saisivat elää onnellisen ja turvallisen lapsuuden.

Tähtäämme neljässä vuodessa seuraaviin tuloksiin:

1) Hankekunnat ja provinssihallinto luovat ja ottavat käyttöön inklusiivisen opetuksen ohjelmat ja lastensuojeluohjelmat

2) Kaikki alueen 40 koulua tarjoavat turvallisen ja saavutettavan oppimisympäristön tytöille, kastittomille ja vammaisille lapsille

3) Paikallisyhteisöt ovat turvallisia, syrjimättömiä ja saavutettavia tytöille, kastittomille ja vammaisille lapsille

4) Hankehenkilöstö tekee laadukasta ihmisoikeusperustaista työtä ja hankekumppanit edistävät lasten oikeuksia kansallisten verkostojen ja järjestöjen kautta

Voit tukea kehitysyhteistyötämme kertalahjoituksella tai kuukausilahjoituksella

Lue lisää hankkeesta: Haavoittuvassa asemassa olevien lasten oikeus koulutukseen ja suojeluun

Lue lisää Interpedian kehitysyhteistyöstä Nepalissa