AjankohtaistaKehitysyhteistyön toimintamaidemme kuulumisia koronapandemian jatkuessa

Kehitysyhteistyön toimintamaidemme kuulumisia koronapandemian jatkuessa

Koronaviruksen aiheuttama pandemia on jatkunut pian jo vuoden ajan. Olemme jälleen kysyneet kehitysyhteistyön kumppanijärjestöiltämme ajankohtaisia kuulumisia ja tietoja pandemian vaikutuksista heidän toimintaansa. Koostimme tilannekatsauksen Intiasta, Nepalista, Thaimaasta, Etiopiasta, Etelä-Afrikasta ja Kolumbiasta saamistamme viesteistä.

Suurin osa kumppaneistamme työskentelee tavalla tai toisella lasten koulutuksen parissa. Vielä ei ole selvää, kuinka monen lapsen kohdalla koronaviruksen aiheuttama tauko koulunkäynnissä on aiheuttanut koulun keskeyttämisen kokonaan. Kumppanijärjestömme ympäri maailmaa työskentelevät kuitenkin jatkuvasti sen puolesta, että mahdollisimman moni lapsi saisi jatkaa koulussa tänä vuonna.

Intia

Intiassa koronatilanne näyttäisi olevan paranemassa, sillä havaittujen tartuntojen määrä on laskemaan päin. Intia aloitti koronarokotukset tammikuun 2021 puolessa välissä ja terveydenhuollon työntekijät ovat olleet ensimmäisiä rokotteen saajia.

Tilanne on parantunut myös pääkaupunki Delhissä, jossa kumppanijärjestömme Delhi Council for Child Welfare (DCCW) toimii. Delhissä koulut ovat avautuneet asteittain tammikuun ja helmikuun aikana, tarvittavat turvatoimet huomioiden. Opetus tapahtuu tällä hetkellä niin sanottuna hybridiopetuksena, jossa opiskelu tapahtuu osittain kouluissa ja osittain etäopetuksena.

Koronatilanteen takia DCCW ei ole voinut järjestää kummiohjelmassa oleville lapsille tavanomaisia aktiviteetteja. Järjestö on kuitenkin jakanut lasten stipendirahat perheille ja lapsille on jaettu tarvikkeita kotona opiskelua varten.

Nepal

Tällä hetkellä koronatilanne Nepalissa näyttää olevan paranemaan päin ja maa on aloittanut koronarokotusten antamisen mm. terveydenhuollon työntekijöille. Pandemia on kuitenkin koetellut erityisesti maan köyhimpiä ihmisiä sekä päivätyöläisiä, joiden työt ovat pandemian aikana vähentyneet merkittävästi.

Lasten kannalta tilanne on hieman helpottunut, sillä yksityiset ja julkiset koulut ovat pikkuhiljaa avanneet ovensa. Myös kumppanijärjestömme Loo Niva Child Concern Group ja Patan Community Based Rehabilitation ovat päässeet taas jatkamaan työtään kouluissa. Lasten turvallisuudesta huolehditaan pitämällä useimmissa kouluissa kasvomaskeja ja huolehtimalla riittävästä käsihygieniasta. Osassa kouluista riittävien turvavälien pitäminen on kuitenkin hankalaa pienten tilojen vuoksi.

Koulutunti Nepalissa.
Oppilaita Loo Nivan tukemassa koulussa Kathmandun lähistöllä

Myös kumppanijärjestömme Children and Women in Social Service and Human Rights (CWISH) on jatkanut työtään lapsen oikeuksien puolesta Nepalissa. Pandemian alkaessa CWISH:n auttavaan puhelimeen tuli aluksi vähemmän yhteydenottoja, kun Kathmandussa oli voimassa laaja ulkonaliikkumiskielto ja ihmiset pysyttelivät pitkälti kotona. Sittemmin yhteydenottoja on tullut taas paljon ja on selvää että lapset ovat joutuneet monenlaisten rikosten uhreiksi myös pandemian aikana.

Viime vuoden aikana CWISH osallistui koronatilanteesta huolimatta 60 eri lapsen oikeuksien rikkomuuksiin liittyneen tapauksen selvittämiseen. CWISH:n lakiasiantuntija ja sosiaalityöntekijät ovat tarjonneet uhreille ja heidän perheilleen sekä lakineuvontaa että psykososiaalista tukea, osin myös etänä. Viiteen CWISH:n ajamaan tapaukseen saatiin vuoden lopussa oikeuden päätös, joista neljässä tekijä tuomittiin sakkoihin tai vankeuteen. Tapauksissa on ollut kyse esimerkiksi hyväksikäytöistä, raiskauksista ja lapsiavioliitosta.

Thaimaa

Thaimaassa tilanne on parantunut tammikuisen ulkonaliikkumiskiellon jälkeen. Koronapandemialla on ollut vakavat seuraukset monelle thaimaalaiselle, sillä monet ovat menettäneet työnsä lukuisten yritysten jouduttua lopettamaan toimintansa. Taloustilanne maassa on pandemian takia yleisesti vaikea.

Lapset ovat kuitenkin helmikuun alusta alkaen päässeet palaamaan kouluun. Oppilaat on jaettu kahteen ryhmään, jotka vuorottelevat lähi- ja etäopetuksessa. Kouluun tulevien lasten lämpötila pyritään mittaamaan ennen kuin he saapuvat koulun alueelle. Oppilaiden täytyy myös käyttää kasvomaskia ja huolehtia käsihygienian lisäksi riittävistä turvaväleistä.

Tällä hetkellä Thaimaan kumppanijärjestömme Project L.I.F.E. ei pysty toteuttamaan lapsille suunniteltuja aktiviteetteja, eivätkä työntekijät voi vierailla Buriramissa kummilasten ja perheiden luona. Perheisiin ja lapsiin pidetään kuitenkin yhteyttä internetin tai puhelimen avulla ja lapset saavat stipendirahansa joko suoraan tililleen tai koulun kautta. Project L.I.F.E. on järjestänyt myös lisätukea muun muassa yksinhuoltajaperheille sekä perheille, joissa isovanhemmat huolehtivat lapsenlapsistaan.

Etiopia

Etiopiassa koronatilanne parani hieman loppuvuodesta 2020, joskin tartuntoja on edelleen melko paljon ja tilanne elää jatkuvasti. Päiväkodit ja julkiset koulut aina kahdeksanteen luokkaan asti ovat olleet avoinna viime vuoden joulukuun alusta lähtien. Oppilaiden tulee käyttää kasvomaskia ja käsihygieniasta huolehditaan käsidesin avulla.

Luokissa saa olla enintään 20–25 oppilasta ja koulua käydään vuoroissa: opetusta järjestetään maanantaista lauantaihin enintään viitenä tuntina päivässä ja kukin oppilas käy koulua vain kolmena päivänä viikossa. Myös oppituntien pituutta on lyhennetty 50 minuutista 40 minuuttiin ja lukuvuosi on pidennetty kestämään kesäkuusta heinäkuuhun. Uusien määräysten myötä jokaiselle oppilaalle on oltava oma pulpetti, kun aiemmin yhden pulpetin saattoi jakaa kahdesta kolmeen oppilasta. Lisäksi jokaiseen kouluun on nimetty kaksi sairaanhoitajaa, yksi nainen ja yksi mies, huolehtimaan oppilaiden terveydestä.

GCS:n Addis Abeban koulukeskuksella lapset palasivat opintojensa pariin vuoden 2020 lopulla.  Lapset osallistuvat opetukseen kahdessa vuorossa ja luokissa on kerrallaan enintään 20 oppilasta. Ryhmät ovat opetuksessa eri viikonpäivinä, jotta kontaktien määrää voidaan rajoittaa. Turvallisuuden lisäämiseksi lasten tulee käyttää kasvomaskia opetuksen ja välituntien aikana sekä huolehtia käsihygieniasta. Koulunkäynnin vasta aloittaneet lapset opiskelevat neljä tuntia päivässä.

Kumppanijärjestömme Maedotin päiväkodit ovat taas voineet avata ovensa pienille oppijoille. Päiväkodeissa huolehditaan lasten turvallisuudesta ja he istuvat luokassa turvaväleittäin. Voimassa olevien säännösten mukaisesti lapset käyttävät luokassa myös kasvomaskeja ja käsihygieniasta huolehditaan tarkkaan. Lasten kannalta on tärkeää, että he ovat voineet palata varhaiskasvatuksen pariin.

Lapsia maskit päässä päiväkodin oppitunnilla Etiopiassa.
Lapsia Maedotin päiväkodissa Dilellassa

Debre Zeitin alueella kumppanijärjestömme Berhan Lehetsanat on pystynyt jatkamaan työtään vammaisten lasten hyväksi ja viime vuoden aikana lähes kaikki suunniteltu toiminta saatiin toteutettua, vaikka aikatauluja jouduttiin muuttamaan moneen kertaan.

Koronatilanne on kuitenkin vaikuttanut ihmisten taloudelliseen ja sosiaaliseen tilanteeseen merkittävästi. Etenkin pienyrittäjät ja päivätyöläiset ovat olleet pandemian aikana kovilla ja monet ovat menettäneet työnsä. Pandemia ja sen aikaiset rajoitukset ovat nostaneet ruoan, vaatteiden ja vuokrien hintaa. Tällä hetkellä Debre Zeitin alueen torit ovat jälleen auki ja se on auttanut Betlehem Family Development Project BFDP:n ohjelmassa olevia perheitä, jotka ovat voineet jatkaa työtään. BFDP on koko pandemian ajan tukenut ohjelmassaan olevia perheitä rahallisesti sekä toimittanut heille ruoka- ja hygieniatarvikepaketteja.

Pandemia on vaikuttanut BFDP:n organisoimiin säästöryhmiin ja useat ryhmistä ovat hetkellisesti lopettaneet säästämisen. Säästäminen on ollut vaikeaa, koska monet ryhmien jäsenet ovat menettäneet työnsä. BFDP:n sosiaalityöntekijät päättivät, että säästöryhmien tukeminen on kuitenkin tärkeää, jotta perheet voivat taas pandemian hellittäessä alkaa säästää uudelleen.

Pandemian ajan hätäavun jakelua perheenäideille Etiopiassa.
BFDP:n tukiohjelma on avustanut perheitä Debre Zeitin alueella Etiopiassa myös korona-aikana.

Etelä-Afrikka

Koronapandemia on koetellut Etelä-Afrikkaa rankasti ja uusi virusmuunnos on tuonut ihmisille lisähuolta. Kumppanijärjestömme SA Cares for Life on koko pandemian ajan työskennellyt Plastic Cityn slummin asukkaiden tilanteen helpottamiseksi ja auttanut estämään viruksen leviämistä tarjoamalla kasvomaskeja, käsidesiä ja mahdollisuuksia käsienpesuun.

SA Cares for Life on onnistunut tilanteesta huolimatta edistämään tavoitteitaan ja kolme vuotta jatkunut pitkäjänteinen työ on nyt palkittu, kun Plastic Cityn alueelle on viimein saatu tuotua siirrettäviä kontteja luokkahuoneiksi. Lapsiystävälliset koulukontit on maalattu iloisilla väreillä ja kuvilla. Koulu on rakennettu kontteihin, koska alueelle ei saa rakentaa ja kontit voivat muuttaa ihmisten mukana, jos Plastic Cityn slummi joskus tulevaisuudessa siirretään.

Kolumbia

Kolumbiassa koronatilanne on ollut jo pitkään vakava ja tautitapauksia sekä tautiin liittyviä kuolemia on ollut paljon. Maassa on ollut tiukkoja karanteenikäytäntöjä alueittain, mikä on hieman helpottanut tilannetta. Kouluja ollaan pian mahdollisesti avaamassa ja opetus tapahtuisi vuoroissa, jotta voidaan vähentää oppilaiden välisiä kontakteja.

Jardin de la Nina Marian tyttökodissa tytöt saavat edelleen päivittäistä apua ja ohjausta koulutehtäviinsä sekä henkilökohtaisiin ongelmiinsa. Yliopisto-opiskelijat ovat jatkaneet opintojaan ja saavat opintoihinsa JNM:ltä monipuolista tukea. Heidän opintojaan tukee myös JNM:lle Interpedian kummin lahjoituksella ostettu tietokone. JNM toivoo, että he voisivat mahdollisimman pian taas avata tyttökodin ovet ja tavata kaikkia kasvotusten, kuten ennen pandemiaa. Tyttöjen perheille on jaettu edelleen ruoka-apua, sillä monet vanhemmat ovat menettäneet työnsä.

Koulutehtävien tekemistä ulkona Kolumbiassa.
Koronalta on suojauduttu JNM:n tyttökodissa Kolumbiassa mm. kasvomaskien avulla sekä pitämällä turvavälejä ja kokoontumalla ulkona

Voit tukea työtämme lapsen oikeuksien puolesta kummina, kuukausilahjoittajana tai kertalahjoituksella.