AjankohtaistaKehitysyhteistyömme sai ulkoministeriöltä tukea kahdelle uudelle hankkeelle

Kehitysyhteistyömme sai ulkoministeriöltä tukea kahdelle uudelle hankkeelle

Ulkoministeriö myönsi kesäkuussa Interpedialle rahoituksen kahdelle kehitysyhteistyöhankkeelle Nepaliin ja Etiopiaan vuosille 2025–2028.

Hanketukea myönnettiin yhteensä 1 057 292 €.

Kiitämme ulkoministeriötä luottamuksesta ja lahjoittajiamme osallistumisesta omarahoituksen keräämiseen.

Saimme rahoituksen molemmille hakemillemme hankkeille ja toteutamme niitä yhdessä pitkäaikaisten kumppanijärjestöjemme kanssa.

Hankkeiden tavoitteena on edistää lapsen oikeuksia, etenkin oikeutta koulutukseen, suojeluun, kuntoutukseen sekä riittävään elintasoon. Työ tavoittaa kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia lapsia ja nuoria, kuten tyttöjä sekä vammaisia ja kastittomia lapsia.

Molemmat hankkeet ovat jatkoa aiemmin alkaneille hankkeille ja jatkavat tulokselliseksi todettua työtä osin uusilla alueilla.

Interpedia on toteuttanut kehitysyhteistyöhankkeita jo 1980-luvulta lähtien.

Uudet hankkeet

Etiopia: Chilgan vammaisten lasten inkluusion ja kuntoutuksen edistäminen

Interpedian ja Berhan Lehetsanatin nelivuotinen hanke edistää kestäviä ratkaisuja Etiopian Chilgan alueen vammaisten lasten oikeuksien toteutumiseen.

Hankkeessa vammaisten lasten ja nuorten oikeudet paranevat ja oikeus koulutukseen ja riittävään elintasoon vahvistuu. Lisäksi vammaisten henkilöiden järjestöillä ja sidosryhmillä on paremmat valmiudet edistää vammaisten oikeuksia.

Hanke pureutuu kaikkiin vammaisia lapsia koskeviin tyypillisiin esteisiin niin koulunkäyntiin, terveyteen kuin yhteisön asenteisiin liittyen.

Nepal: Turvattu tulevaisuus – Haavoittuvassa asemassa olevien lasten oikeus koulutukseen ja suojeluun

Interpedian, Loo Nivan ja Patan CBR:n nelivuotinen hanke vahvistaa Nepalin lasten oikeutta koulutukseen ja suojeluun kehittämällä inklusiivisia ja turvallisia kouluja sekä yhteisöjä.

Hanke keskittyy erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien lasten oikeuksien parantamiseen Lalitpurin alueen Mahankalin ja Konyosomen maaseutukunnissa.

Nepalissa koulun keskeyttäneiden määrä ja heikot oppimistulokset ovat edelleen ongelmia. Sukupuoleen ja kastiin perustuva syrjintä, vammaisinkluusion puute ja hankealueen orpojen ja hylättyjen lasten tilanne ovat suuri huolenaihe.

Lasten ja yhteisöjen tietoisuutta lapsen oikeuksista on lisättävä, ja paikallisten vastuunkantajien kapasiteettia on kasvatettava suojelemaan paremmin haavoittuvassa asemassa olevia lapsia.

Vuonna 2025 jatkuu myös kolmen aiemmin alkaneen hankkeen toteutus

  • Oikeus hyvään lapsuuteen – vammaisten lasten oikeuksien ja inkluusion edistäminen vastuunkantajia sitouttamalla Etiopian Debre Zeitissa (Bishoftu) 2023–2026
  • Lapsen oikeus koulutukseen ja suojeluun – yhteisölähtöinen kouluhallinnon kehittämishanke Länsi-Nepalissa (CLEAP) 2023–2026
  • Voimatytöt / Power Girls -hanke edistää sukupuolten tasa-arvoa ja vähentää syrjintää parantamalla lasten, erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien tyttöjen oikeuksia Nepalin Balefin ja Sunkoshin maaseutukunnissa 2023–2026.

Lue lisää Interpedian kehitysyhteistyöstä Etiopiassa
Lue lisää Interpedian kehitysyhteistyöstä Nepalissa
Tervetuloa kuukausilahjoittajaksi tai kummiksi!