Interpedian jälkipalvelun asiakastyytyväisyyskysely

Interpedian jälkipalvelun asiakastyytyväisyyskysely

Tämä palautekysely lähetetään kaikille vuonna 2023 jälkipalveluprosessin eri vaiheissa olleille asiakkaille tai jälkipalveluun yhteydessä olleille henkilöille.

Tiedot käsitellään luottamuksellisesti. Kyselyyn vastaamalla autat Interpediaa kehittämään jälkipalvelua.

Jälkipalvelu tarjoaa adoptiolain mukaista apua yhteydenotoissa adoptoidun synnyinmaahan. Palvelunantajan tehtävänä on auttaa adoptiolasta ja tämän huoltajia sekä adoptoidun jälkeläisiä saamaan tietoa hänestä ja hänen alkuperästään siitä valtiosta, josta adoptoitu on saapunut sekä tarjota tietoja antaessa tietojen saajalle tarpeellinen tuki ja ohjaus.