Kundnöjdhetsenkät om Interpedias eftertjänst

Kundnöjdhetsenkät om Interpedias eftertjänst

Denna enkät skickas till alla kunder som genomgått eftertjänstprocessens olika skeden eller till personer som kontaktat eftertjänsten under 2023.

Alla svar behandlas konfidentiellt. Genom att besvara enkäten hjälper du Interpedia att utveckla eftertjänsterna.

Interpedias eftertjänst erbjuder i adoptionslagen avsett bistånd vid kontakten till den adopterades födelseland. Adoptionstjänstorganet har till uppgift att bistå adoptivbarnet och dennes vårdnadshavare samt dennes avkomlingar att få uppgifter om adoptivbarnet och hans eller hennes ursprung från den stat från vilken han eller hon anlände samt vid överlämnandet av uppgifter erbjuda mottagaren det stöd och den handledning som behövs.