AjankohtaistaTaustaa selvittämässä − adoptoidun jälkipalvelu Interpediassa

Taustaa selvittämässä − adoptoidun jälkipalvelu Interpediassa

Julkaisemme tänään videon, joka esittelee adoption jälkipalvelua Interpediassa. Videon tavoitteena on kertoa siitä, mitä jälkipalvelu tarkoittaa ja rohkaista adoptoituja hakeutumaan jälkipalvelun asiakkaaksi, jos oman taustan tarkasteleminen kiinnostaa tai mietityttää. Videon ensisijaisena kohderyhmänä ovat nuoret ja nuoret aikuiset adoptoidut, mutta toivomme sen tavoittavan myös kaikki muut, joita adoptio jollain tapaa koskettaa.

Kuten videossa kerrotaan, jokainen voi määrittää itse sen, onko oman taustan pohtiminen ajankohtaista tai tarpeellista. Adoption jälkipalveluun voi ottaa yhteyttä, vaikkei vielä tietäisi millaisia vastauksia toivoo löytävänsä. Toivomme, että video voi olla myös apuväline vanhemmille avaamaan keskustelua lapsen ja nuoren kanssa siitä, mitä tukea on saatavilla oman elämäntarinan täydentämiseksi.

Mitä adoption jälkipalvelu on?

Interpedian jälkipalveluun ovat tervetulleita adoptoidut sekä heidän perheensä. Esimerkiksi teini-ikäinen adoptoitu voi hyötyä siitä, että pääsee juttelemaan omista ajatuksistaan myös kodin ulkopuolisen aikuisen kanssa. Usein omaan taustaan ja varhaislapsuuteen liittyvät muistot aktivoituvat mielessä, kun tulee itse vanhemmaksi ja perustaa perheen. Toisinaan perheet lähtevät juurimatkalle lapsen synnyinmaahan ja vierailevat lastenkodissa. Jälkipalvelussa asiakkaana voivat olla myös adoptiovanhemmat, jotka pohtivat sitä, miten lapsen kanssa voisi keskustella hänen taustaansa liittyvistä asioista. Jälkipalvelu voi siis olla tukena monessa eri elämänvaiheessa ja -tilanteessa.

Jälkipalveluvideon kautta haluamme myös muistuttaa, että oman taustan selvittäminen virallista kautta palvelunantajan avustuksella on suositeltavaa.  Nykypäivänä sosiaalinen media ja internet mahdollistavat nopean ja helpon tavan etsiä tietoa omasta taustastaan, mutta se ei aina välttämättä johda onnistuneisiin kohtaamisiin. Jälkipalvelun avulla oman taustan selvittäminen tapahtuu hallitusti ja turvallisesti; prosessi on mahdollista keskeyttää koska tahansa, jos ei olekaan valmis kuulemaan taustastaan tai ottamaan yhteyttä biologisiin sukulaisiin. Myös biologiset sukulaiset ovat oikeutettuja saamaan jälkipalvelun tukea omassa maassaan. Tavoitteena on, että mahdollisen yhteyden löytäminen lapsen ja biologisen sukulaisen välillä tapahtuisi eri osapuolten toiveita kuunnellen.

Jokaisella adoptoidulla on oikeus nähdä omat adoptioasiakirjansa, mutta on suositeltavaa, että alle 18-vuotiaat tulevat tapaamiseen vanhemman kanssa. 18 vuotta täyttäneet voivat tehdä pyynnön oman taustan selvittämisestä synnyinmaahan. Aina emme löydä asiakirjoista tai synnyinmaan viranomaisten kautta vastauksia kaikkiin kysymyksiin, mutta voimme olla tukena pohtimassa sitä, millaiset tekijät ovat voineet vaikuttaa niihin olosuhteisiin, jolloin adoptio on tapahtunut.

Pohditaan yhdessä!

Me jälkipalvelun työntekijät haluamme rohkaista videon avulla jokaista tarkastelemaan omia ajatuksia ja tunteita, joita videossa esitettävät kysymykset herättävät. Oman taustan ja elämänhistorian pohtiminen on osa jokaisen meidän kasvua ja elämää, mutta adoptoitujen kohdalla kysymyksiä omaan elämäntarinaan liittyen voi toisinaan olla tavallista enemmän.

Me Interpedian jälkipalvelun työntekijät olemme tukenasi, jos nämä aiheet kiinnostavat tai koskettavat juuri sinua.

Lisää aiheesta:

Adoption jälkipalvelu Interpediassa

Adoptoidulle: usein kysyttyjä kysymyksiä