AktuelltUtred din bakgrund – tjänster efter adoptionen på Interpedia

Utred din bakgrund – tjänster efter adoptionen på Interpedia

Idag ger vi ut en video som presenterar Interpedias tjänster efter adoptionen. Syftet med videon är att förklara vad tjänster efter adoptionen är och att få unga att söka sig till de här tjänsterna ifall de är intresserade av sin bakgrund. Målgruppen för videon är unga- och vuxna adopterade, men vi önskar också att videon når ut till alla andra som berörs av adoption på något sätt.

Videon lyfter bl.a. fram hur viktigt det är att varje individ själv bestämmer ifall det är aktuellt för henne/honom att utreda sin bakgrund. Man kan kontakta Interpedias tjänster efter adoptionen trots att man inte själv vet hurudana svar man önskar hitta. Vi vill också att videon ska fungera som ett verktyg för föräldrarna så att de kan ta upp vad det finns för stöd att få då man vill ta reda på mera om sin livshistoria.

Vad är tjänster efter adoptionen?

Adopterade och deras familjer är välkomna att ta kontakt med Interpedias tjänster efter adoptionen. T.ex. kan en tonåring ha nytta av att få prata om sina tankar om adoptionen med någon utomstående vuxen.  Ofta aktiveras tankar om den egna bakgrunden och barndomen då man själv får barn och bildar familj och då kan det vara skönt att få reflektera om det tillsammans med någon. Det är också vanligt att familjer åker på återresor till barnets födelseland och besöker barnhemmet. I dessa fall hjälper vi med reseförberedelserna. Också adoptivföräldrarna kan ta kontakt med Interpedias tjänster efter adoptionen om de har funderingar kring hur man ska prata om barnets bakgrund med barnet. Tjänsterna efter adoptionen kan alltså vara ett stöd i många olika livssituationer.

Genom videon vill vi också påminna om att vi rekommenderar att man utreder sin bakgrund via adoptionstjänstorganisationen, dvs. den officiella vägen. I dagens läge är det möjligt att genom sociala medier och internet på ett snabbt och enkelt sätt hitta information om sin bakgrund, men det leder inte alltid till lyckade möten. Genom tjänsterna efter adoptionen sker utredningsarbetet lugnt och tryggt; det är möjligt att när som helst avbryta processen om det känns så. Också de biologiska släktingarna har rätt till stödtjänster efter adoptionen i sitt land. Målet är att den eventuella kontakten mellan barnet och de biologiska släktingarna ska ske på båda parternas villkor.

Alla som är adopterade har rätt att komma till vårt kontor och bekanta sig med sina adoptionsdokument, men vi rekommenderar att en minderåring kommer tillsammans med sina föräldrar. En myndig person kan också skicka en begäran om att utreda sin bakgrund till födelselandet. Vi hittar inte alltid svar på alla frågor i adoptionsdokumenten eller genom att kontakta myndigheterna i födelselandet, men vi kan fungera som ett stöd i funderingarna om vilka faktorer som i tiderna ledde till adoptionen.

Vi funderar tillsammans!

Vi som jobbar på Interpedia med tjänster efter adoptionen vill genom videon uppmuntra alla att fundera på de känslor som frågorna i videon väcker. Att reflektera kring sin egen bakgrund och livshistoria är en del av alla människors liv, men hos adopterade kan det ibland finnas flera frågor än vanligt.

Interpedias tjänster efter adoptionen finns här för dig om de här sakerna intresserar eller berör just dig!

Läs mer:

Tjänster efter adoptionen

För adopterade: OFF (Ofta förekommande frågor)