Ajankohtaista”Tässä työssä on taikaa”

”Tässä työssä on taikaa”

Gireeja Seth Rajesh

Viime viikolla adoptiopalvelumme yhteyshenkilö Delhissä, Gireeja Seth Rajesh, saapui työmatkalle Suomeen ja vietti kanssamme intensiivisen viikon, joka sisälsi infoja, perhetapaamisia, keskusteluita henkilökunnan kanssa ja pikavierailun Lappiin Intia-perheiden kesätapaamiseen.

Gireeja toimii linkkinä Interpedian keskustoimiston, adoptiolapsen lastenkodin ja hakumatkalle saapuvan perheen välillä. Hän seuraa muun muassa adoptioprosessin etenemistä sekä lapsen elämää lapsiesityksen jälkeen hakumatkaan asti pitämällä yhteyttä lastenkodin kanssa. Hän on myös hakumatkalle lähtevien perheiden tukena Delhistä käsin.

Kysyin Gireejalta, miten hänen ajatuksensa ovat muuttuneet näiden lähes viiden vuoden aikana, kun hän on työskennellyt Interpedialle. ”Olin alussa jännittynyt, koska en tiennyt Suomesta mitään enkä tuntenut täältä ketään”, hän kertoi. ”Jo ensimmäisellä työmatkallani tänne sain tutustua suomalaiseen kouluun, terveydenhuoltoon ja tavata perheitä, mikä helpotti työtäni ja huoleni haihtui. Olen saanut todistaa ihmeellisiä asioita: nähnyt sairaan ja tarvitsevan lapsen, joka muuttuu jo parissa päivässä aivan toiseksi. Se on taianomaista ja loputtoman kiehtovaa. Täällä Suomessa tapaan uudestaan perheitä lapsineen ja lapset näyttävät terveiltä ja onnellisilta. Kun vanhemmat saapuvat Intiaan hakumatkalle, heillä ei usein ole kokemusta Intiasta ja he menevät tapaamaan lastaan, joka on aivan tuntematon ja silti se rakkaus lasta kohtaan on melkein käsin kosketeltavaa. Minusta siinä on jotain hyvin kaunista”, hän lisäsi.

Gireeja on tyytyväinen myös siihen, että hän on työnsä kautta saanut tutustua moniin ihmisiin, jotka tekevät hienoa työtä lasten hyvinvoinnin puolesta Intiassa. Maassa on paljon tehtävää ja adoptioprosessi on hidas, mutta paljon on saatu myös aikaan. Erityisesti lapsen hakumatkaa on sujuvoitettu ja se on tällä hetkellä noin kaksi viikkoa.

Gireeja kertoi myös siitä, miten ulkopuoliset suhtautuvat hänen työhönsä. Monet ihmettelevät suuresti, että miksi adoptio ja miksi Suomi. Gireeja kertoo heille työstään ja Suomesta, ja suhtautuminen on ollut hyvin positiivista. Monet lastenkodit, joiden kanssa Interpedia on työskennellyt, haluaisivat jatkossakin tehdä Interpedian kanssa yhteistyötä. ”Interpedian Intia-tiimi tekee hienoa työtä”, sanoi Gireeja. Suora yhteistyö ei tällä hetkellä ole kuitenkaan mahdollista, sillä Intia-adoptiot hoidetaan keskitetysti Intian keskusviranomaisen CARA:n kautta. ”Interpedia on saavuttanut CARA:ssa arvostetun kumppanin aseman, mistä voimme olla ylpeitä”, hän lisäsi.

Joissakin lastenkodeissa ymmärrettävästi toivotaan, että lapsi sijoittuisi ensisijaisesti lapsen syntymäosavaltioon. Kotimaan adoptiot ovatkin yleistyneet Intiassa ja jonot ovat pitkiä. Adoptioon vapautuva lapsi yritetään ensisijaisesti sijoittaa kotimaahan, mutta jos tämä ei onnistu, sijoittuu lapsi kansainväliseen adoptioon. Tälle on edelleen tarvetta. Kansainvälisen adoption määrät ovat toki pieniä Intian väkilukuun nähden. ”Adoptio on vielä melko tuntematon käsite Intiassa, joten tietoa tarvitaan vielä paljon”, kertoi Gireeja.

Lopuksi Gireeja halusi sanoa vielä muutaman sanan perheille: ”Osallistukaa infoihin, saatte niissä tärkeää tietoa. Intian kulttuuri on hyvin erilainen, suhtautukaa siihen kunnioittaen, olkaa joustavia ja kysykää ihmeessä, jos jokin askarruttaa. Suomalaiset perheet ovat kyllä olleet hyvin valmistautuneita. Minun tavoitteeni on saada hakumatka sujumaan hyvin eli niin, että perhe ja lapsi voivat hyvin ja että oleskelu ja maasta poistuminen sujuvat mukavasti. Meidän vahvuutemme on tiimityö. Muistakaa, että olemme tässä prosessissa yhdessä, emme vastakkain. Me teemme tätä työtä teitä ja lastanne varten!”