AjankohtaistaElinkustannusten nousua ja vammaisten lasten oikeuksien edistämistä Etiopiassa

Elinkustannusten nousua ja vammaisten lasten oikeuksien edistämistä Etiopiassa

Aloitin Interpedian kehitysyhteistyön hankekoordinaattorina maaliskuussa ja pääsin loppukeväästä käymään ensimmäisellä hankeseurantamatkallani Etiopiassa. Matkalla tutustuin paremmin hankekumppaneihimme ja heidän työhönsä Etiopiassa, sekä pystyin keskustelemaan heidän kanssaan tarkemmin Etiopian tämänhetkisestä tilanteesta. Keskusteluissa tuli vahvasti esiin elinkustannusten nousun vaikutukset etiopialaisten elämään. Aihe tuli esiin lähes jokaisessa tapaamisessani tilanteen kriittisyyden vuoksi. Elinkustannukset ovat nimittäin vain nousseet nousemistaan.

Sen lisäksi, että Ukrainan sodan vaikutukset näkyvät Etiopiassa elinkustannusten nousuna maan ollessa riippuvainen Ukrainasta tulevasta vehnästä ja ruokaöljystä, vaikuttaa myös Etiopian sisäiset konfliktit elinkustannusten nousuun. Etiopian pohjoisosassa olleen sisällissodan lisäksi maassa on ollut käynnissä monia muitakin etnisiä konflikteja. Näiden vuoksi teitä on ollut blokattuna, eikä monet ruokakuljetukset ole päässeet esimerkiksi maan pääkaupunkiin Addis Abebaan. Tämä on nostanut ruoan hintoja vielä entisestään. Elinkustannusten nousu vaikuttaa ensimmäisenä kaikkein köyhimpiin perheisiin, joita hankkeidemme hyödynsaajat ovat. Monet kertoivat heillä olevan nykyään suuria vaikeuksia saada tarjottua lapsilleen tarpeeksi ruokaa ja maksaa vuokriaan.

Vammaisten lasten oikeuksien ja inkluusion edistämistä

Vietin suuren osan matkastani hankekumppanimme Berhan Lehetsanatin kanssa, jonka kanssa meillä on käynnissä kaksi yhteistä hanketta. Olin hyvin vaikuttunut heidän tekemästään työstä vammaisten lasten oikeuksien edistämiseksi. Tapasin matkan aikana hankkeidemme hyödynsaajia, valtion viranomaisia ja muita yhteistyökumppaneitamme, sekä vierailin kouluissa ja Berhan Lehetsanatin ylläpitämässä kuntoutuskeskuksessa ja käsityöpajassa. Vahva yhteistyö eri toimijoiden kanssa takaa hankkeidemme tulosten kestävyyden.

Hankkeissamme pyritään saamaan aikaan myös asennemuutosta vammaisuutta kohtaan. Syrjivien ajatusmallien ja käytäntöjen vuoksi vammaisuus johtaa Etiopiassa edelleen sosiaaliseen ja taloudelliseen syrjäytymiseen. Berhan Lehetsanat järjestää yhdessä vammaisten lasten vanhempien kanssa heidän yhteisöilleen kahviseremonioita, joissa jaetaan tietoa vammaisuuden oikeista syistä ja murretaan vääriä uskomuksia. Vammaisten lasten vanhemmat kertovat kahviseremonioissa omista tilanteistaan ja osallistujat saavat esittää kysymyksiä sekä jakaa omia kokemuksiaan. Tätä kautta perheet pääsevät paremmin taas osaksi yhteisöä. Sain osallistua tällaiseen kahviseremoniaan matkani aikana, ja keskustelu kävi tilaisuudessa todella vilkkaana. Kahviseremonioiden kautta tavoitamme yhteensä tuhansia henkilöitä. Laaja asennemuutos vaatii pitkäjänteistä työtä, mutta toteutuessaan sillä on valtava merkitys vammaisten lasten oikeuksien toteutumiseen.

Kahviseremonia vammaisen lapsen perheen kotipihalla.

Oikeus hyvään lapsuuteen – vammaisten lasten oikeuksien ja inkluusion edistäminen vastuunkantajia sitouttamalla

Toinen yhteisistä hankkeistamme Berhan Lehetsanatin kanssa alkoi tänä vuonna Bishoftun (Debre Zeit), Dukemin ja Gelanin kaupungeissa Oromian alueella. Hanke on rahoitettu ulkoministeriön ja Interpedian lahjoittajien tuella. Nelivuotisen hankkeen tavoitteena on:

  • Vammaisten lasten oikeus osallisuuteen sekä inklusiiviseen ja laadukkaaseen koulutukseen parantuu
  • 480 vammaisen lapsen oikeudet toteutuvat paremmin kuntoutuksen sekä vastuunkantajien ja yhteisöjen sitoutumisen myötä
  • 200 vammaista lasta/nuorta ja heidän perheensä pystyvät turvaamaan riittävän elintason
  • Berhan Lehetsanatin, vammaisten ja heidän järjestöjensä kapasiteetti puolustaa vammaisten oikeuksia sekä edistää inkluusiota, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta on vahvistunut.

Lue lisää kehitysyhteistyöstämme Etiopiassa ja tervetuloa kuukausilahjoittajaksi tai kummiksi!