Kampanjat

Interpedian ja yrityksen yhteistyö voidaan suunnitella juuri sellaiseksi, joka sopii sekä yrityksen että Interpedian arvoihin ja tavoitteisiin. Erilaisten kampanjoiden avulla yritys voi toteuttaa yhteiskuntavastuutaan.

Yhteistyön ensisijaisena tavoitteena on mahdollistaa lasten oikeuksien toteutuminen Interpedian kumppanimaissa. Tavoitteena on myös lisätä Interpedian työn näkyvyyttä, jotta yhä useampi taho haluaisi olla mukana tukemassa tärkeää työtä. Myös Interpedia pitää yritystä esillä kampanjoiden aikana.

Yritysyhteistyö on nykypäivää ja siitä hyötyvät molemmat osapuolet.

 

Esimerkkejä kampanjoista

Interpedia on tehnyt kampanjoita eri yritysten kanssa.

Esimerkiksi kenkäsuunnittelija Minna Parikka toimi vuonna 2014 Interpedian vapaaehtoisena Nepalissa, CWISH-järjestössä. Parikka kirjoitti vapaaehtoisaikanaan blogia CWISH:n työstä ja lasten tilanteesta. Hän antoi myös haastatteluja suomalaisessa mediassa, minkä kautta Interpedia sai työlleen tärkeää näkyvyyttä. Keväällä 2015 Minna Parikka on näkyvästi mukana kampanjassa, jonka avulla tuetaan lapsia ja perheitä Nepalin maanjäristysalueella.

Kaksi suomalaista lastenvaateyritystä, Aarrekid ja Vimma, ovat tehneet Interpedian kanssa tuoteyhteistyötä vuonna 2014. Kampanjan aikana yritykset ovat lahjoittaneet osan myyntituotoistaan valitsemalleen Interpedian yhteistyökumppanille. Lisäksi yritykset ovat antaneet tärkeää näkyvyyttä Interpedian työlle monin tavoin.

Taiteilija Landys Roimola lahjoitti merkittävän osan GOO-taideteoksensa myyntituotoista Interpedian kolumbialaiselle yhteistyökumppanille. Interpedian työ oli esillä vuoden 2014 Flow-festivaaleilla, missä GOO-taideteos oli esillä.