Indien

Vi tar emot nya sökande till Indiens centralmyndighet CARA:s två Caringsprogram, basprogrammet och programmet för barn med särskilda behov (sn-programmet). Indien passar både gifta par och ensamsökande.

Vi registrerar alla nya sökande i basprogrammet. Sökandefamiljerna som deltar i basprogrammet kan, om de så vill, delta även i programmet för barn med särskilda behov (sn-programmet).

Barnen som deltar i de båda Carings programmen är i olika åldrar (0−10 år).

Under 2020 kom ett barn från Indien till Finland via Interpedia.

Barn i behov av adoptivfamilj

Interpedia registrerar nya adoptionssökande i basprogrammet i CARA:s Carings-databas. Sökandefamiljerna som deltar i basprogrammet kan, om de så vill, delta även i programmet för barn med särskilda behov (sn-programmet).

I basprogrammet finns 0–10-åriga barn, som inte varit möjliga att placera i indiska familjer och som inte är med i Carings sn-programmet. Barnen kan ha lindriga särskilda behov.

I sn-programmet finns barn i olika åldrar som har särskilda behov på grund av sin hälsa.

Vem kan adoptera?
  • CARA godkänner äkta par vars äktenskap varat i minst två år
  • kontakten passar även ensamsökande
  • den sammanlagda åldern för dem som önskar ett 0–3-årigt barn får vara högst 90 år
  • om sökandenas sammanlagda ålder är högst 100 år kan de önska sig ett 4–8-årigt barn
  • en ensamsökande som önskar ett 0–3-årigt barn får vara högst 45 år
  • en ensamsökande som önskar ett 4–8-årigt barn får vara högst 50 år
  • de sökande ska vara vid god fysisk och psykisk hälsa
  • sökande som deltar i sn-programmet ska ha realistisk beredskap att adoptera ett barn med särskilda behov
Adoptionsprocessen

Interpedia registrerar sökandena i CARA:s Carings-databas, och kan då följa hur adoptionsprocessen går framåt. Efter att ha fått CARA:s godkännande kan ett barn utses för sökandena. För att processen ska gå framåt krävs läkarkonsultation och mera information om barnet.

Den uppskattade väntetiden i Carings basprogram är 2,5–3 år.

Väntetiderna i sn-programmet beror på hur sökandenas önskemål om barnet och beredskap att adoptera ett barn med särskilda behov stämmer överens med behoven hos de barn som deltar i programmet. För närvarande är det svårt att uppskatta väntetidernas längd.

Efter det att barnbeskedet kommit har det i allmänhet tagit cirka ett halvt år tills adoptionsresan kan inledas. När adoptionen fastställts får barnet finskt medborgarskap och mister samtidigt sitt indiska medborgarskap.

Vi kan få barnbesked från vilket som helst av CARA auktoriserat barnhem runtom i Indien. Adoptionsresan görs således till olika delar av detta mångsidiga land. Barnet hämtas från barnhemmet och själva vistelsen i Indien varar i cirka två veckor.

Interpedias samarbetskontakt i Indien

Indien undertecknade Haagkonventionen år 2003. Landets centralmyndighet för adoptionsärenden är Central Adoption Resource Authority, eller CARA, som lyder under Ministry of Women and Child Development. CARA är Interpedias samarbetskontakt i Indien.

Ytterligare information

Välkommen att delta i Interpedias informationsträffar där vi berättar om kontakternas särdrag och om adoptionsprocessen. Möten med Interpedias adoptionsansvariga på kansliet ger möjlighet att personligen diskutera sin situation och sina önskemål. Varje adoptionsprocess är unik.

Ytterligare information om adoptioner från Indien ger adoptionsansvariga Tiina Hemming: tiina.hemming(at)interpedia.fi, tfn 050 469 9911.

Informationen på denna sida kan ändras.

Läs mera:

Adoptionsprocessen

Adoptionsstatistik

Uppföljning och rapportering

Adoptionskostnader

Infoträffarna