Thaimaa

Department of Children and Youth eli DCY on Interpedian pitkäaikainen adoptiokontakti, jonka kanssa yhteistyö sujuu hyvin. Kontakti sopii pariskunnille, lapsiperheille ja rajoitetusti myös yksinhakijoille. Otamme erittäin mielellämme lisää asiakkaita kohdemaahan.

Vuoden 2019 kiintiössä on vielä hyvin tilaa. Kiintiöhakemusten lisäksi kontaktille voi lähettää hakemuksia kiintiön ulkopuolella koskien vaativammin erityistarpeisia tai yli neljävuotiaita lapsia.

Vuonna 2019 on toistaiseksi saapunut kahdeksan lasta Suomeen. Viime vuosina saapuneet lapset ovat olleet iältään 1–6-vuotiaita.

Adoptioperhettä tarvitsevat lapset

DCY on jo useiden vuosien ajan kiintiöinyt vuosittain lähettävien uusien hakemusten määrää. Kiintiössä voidaan toivoa alle 4-vuotiasta lasta. Lapsilla voi olla lieviä erityistarpeita. Hakemuksia, joissa toivotaan vaativammin erityistarpeessa olevaa tai yli neljävuotiasta lasta voidaan lähettää DCY:lle ohi kiintiön. DCY:n kautta saapuu 1–9-vuotiaita lapsia.

Ketkä voivat adoptoida?

Hakijoiksi hyväksytään avioparit ja rajoitetusti yksinhakijat. Pariskunnilla tulee olla pitkä ja vakaa parisuhde; avioliiton kesto on minimissään yksi vuosi.

Kiintiöhakijoilla voi olla perheessä ennestään yksi biologinen tai adoptoitu lapsi. Jos perheessä on useampi lapsi tai jos kyseessä on yksinhakija, tekee DCY:n adoptiolautakunta erikseen päätöksen hakijaksi hyväksymisestä. Ohi kiintiön hakemuksensa lähettävillä hakijoilla tulee olla riittävät resurssit sekä kotiselvityksessä sosiaalityöntekijän puolto erityistarpeessa olevan tai vanhemman lapsen adoptiota varten.

Suositusten mukaan alle 45-vuotiaat hakijat voivat adoptoida 0–4-vuotiaan lapsen; yli 45-vuotiaat hakijat voivat toivoa yli 4-vuotiasta lasta. Adoptionhakijoilta vaaditaan hyvää terveydentilaa (ei merkittävää ylipainoa) ja heidän tulee osallistua adoptiovalmennuskurssille.

Adoptioprosessin kulku

Hakemuksen voi lähettää heti adoptioluvan saamisen jälkeen. Child Adoption Center käy läpi hakemuksen ja päättää hakijaksi hyväksymisestä. Tämän jälkeen hakijat asetetaan odotuslistalle odottamaan lapsiesitystä. DCY:n antama odotusaika-arvio on tällä hetkellä kaksi vuotta. Viime aikoina odotusajat ovat vaihdelleet kahden ja kolmen vuoden välillä.

Lapsiesityksen saamisen ja lapsen hyväksymisen jälkeen perhe pääsee melko pian, minimissään noin kolmen viikon kuluttua, hakumatkalle Thaimaahan. Matkan aikana perhe tapaa­ yhdessä adoptiolautakunnan jäseniä sekä Interpedian perheiden asioita hoitavan sosiaalityöntekijän.

Hakumatka kestää yleensä kolmesta neljään viikkoa. Adoptio vahvistetaan Thaimaan suurlähetystön kautta noin vuoden kuluttua siitä, kun lapsi on saapunut Suomeen.

Interpedian yhteistyökontakti Thaimaassa

Thaimaa on ollut Haagin sopimusvaltio vuodesta 2004, jolloin Department of Children and Youthin (DCY) alainen Child Adoption Center sai myös Thaimaan adoptioasioiden keskusviranomaisen roolin. DCY toimii sosiaali- ja perusturvaministeriön alaisuudessa korkeimpana lastensuojeluviranomaisena. Se muun muassa myöntää toimiluvat thaimaalaisille yksityisille adoptiojärjestöille sekä ylläpitää ja valvoo lastenkotien toimintaa.

Lasten sijoittamisesta vastaa Child Adoption Centre, joka hoitaa sekä kotimaiset että kansainväliset adoptiot. DCY:n adoptiolautakunta (Child Adoption Board) vahvistaa kaikki adoptiot. DCY on Interpedian pitkäaikainen yhteistyökumppani, sillä yhteistyö alkoi jo vuonna 1987.

Lisätietoja

Tervetuloa Interpedian maainfoihin kuulemaan lisää kontaktin erityispiirteistä ja prosessista. Toimistotapaamisissa adoptiovastaavien kanssa voitte keskustella henkilökohtaisesta tilanteestanne ja toiveistanne. Jokainen adoptioprosessi on ainutlaatuinen.

Lisätietoja Thaimaan adoptioista adoptiovastaava Eija Kiiskiseltä: eija.kiiskinen(at)interpedia.fi, puh. 050 – 469 9911.

Muutokset sivun tietoihin ovat mahdollisia.

Lue lisää:

Adoptioprosessi

Adoptiotilastoja (Saapuneet lapset)

Adoption kustannukset

Adoptioinfot

Seuranta ja raportointi