ButikEtiska gåvorSkolmaterial till containerskolan i slummen, Sydafrika

Skolmaterial till containerskolan i slummen, Sydafrika

Tack vare den här gåvan kan vi skaffa skolmaterial till containerskolan i slummen Plastic City i Pretoria: böcker, häften, pennor och pysselmaterial.

20,00 

Beskrivning

När du beställt produkten kan du printa ut tack-kortet eller eventuellt anteckna i beställningens kommentarfält om du vill ha kortet per post.

Du kan printa ut eller ladda kortet här

Tack vare den här gåvan kan vi skaffa skolmaterial till containerskolan i slummen Plastic City i Pretoria: böcker, häften, pennor och pysselmaterial.

Barnen i containerskolan är ofta papperslösa immigranter och fattiga sydafrikaner som utan containrarna inte skulle kunna gå i skola alls och då skulle tillbringa sin tid på de otrygga slumområdena. Det är förbjudet att bygga på området, så containrar är den enda möjligheten att arrangera undervisning inomhus. Om slummen framdeles blir vräkt kan containrarna flyttas till det nya området. En container har plats för 50 elever och alla containrar är målade i glada färger och prydda med bilder.

I slummen Plastic City i Pretoria bor närmare 7 000 människor i svåra förhållanden på ett litet område, i skjul som hopsatts av papp, plast och korrugerad plåt. Bland dem finns hundratals småbarn. Invånarna i Plastic City har varken rinnande vatten, avloppssystem eller avfallshantering.

Gåvan stöder vår samarbetsorganisation SA Cares for Lifes arbete.