Uppföljningen

När barnet kommit hem till adoptivfamiljen fortsätter adoptionsrådgivningen med hembesök av socialarbetaren. Barnets ankomst för också med sig nya situationer och många slags tankar. Det är bra att gå igenom de här frågorna tillsammans med socialarbetaren, som ger råd och stöd när det behövs.

Syftet med uppföljningen är dels att stödja familjen, dels att berätta nyheter om barnet och hela familjen för myndigheterna i barnets födelseland. De vill veta hur barnet utvecklats och om barnet har det bra hos sin nya familj i sitt nya hemland. Det är också viktigt att redogöra för hur eventuella problem har lösts. På basis av uppföljningsbesöken utarbetar socialarbetaren uppföljningsrapporter, och till rapporterna fogas bilder som berättar om familjelivet. Flera kontaktländer vill dessutom ha rapporter som familjen själv skriver. Rapporterna skickas till kontaktlandet på Interpedias försorg.

Socialarbetaren och Interpedias adoptionsansvariga erbjuder stöd och hjälp också efter uppföljningen, som en del av tjänsterna efter adoptionen.