ButikEtiska gåvorAttitydförändringar i närsamhället, Etiopien

Attitydförändringar i närsamhället, Etiopien

Med hjälp av den här gåvan anordnas gruppträffar i närsamhällena där inalles ett hundratal invånare får korrekt information om funktionsvarianter. Gåvan gör det möjligt att samla invånarna till en traditionell etiopisk kaffeceremoni i syfte att genom samtal påverka attityderna till funktionsnedsatta personer.

40,00 

Beskrivning

Med hjälp av den här gåvan anordnas gruppträffar i närsamhällena där inalles ett hundratal invånare får korrekt information om funktionsvarianter.

Du kan printa ut eller ladda kortet här

Eettinen-lahja-Etio-asenne-sv.pdf

När du beställt produkten kan du printa ut eller ladda tack-kortet här

På landsbygden i Etiopien tror många att funktionsnedsättningar beror på en förbannelse eller är ett straff för familjens onda gärningar. Därför göms funktionsnedsatta barn ofta undan i hemmet och deras familjer diskrimineras. Gåvan gör det möjligt att samla invånarna till en traditionell etiopisk kaffeceremoni i syfte att genom samtal påverka attityderna till funktionsnedsatta personer.

Strävan är att eliminera den stigmatisering som en funktionsnedsättning medför, och på träffarna reder man därför ut vad en funktionsnedsättning är, hurdana funktionsvarianter det finns och vad de orsakas av. Dessutom informerar man om de funktionsnedsattas rättigheter. Deltagarna får ställa frågor, och diskussionen är ofta livlig. På träffarna ges också information om fortplantningshälsan, skadliga traditioner, hiv och våldet mot barn.

”Problemet har alltid funnits, men ingen har identifierat det. Jämfört med hur det var tidigare, så är skillnaden enorm. Tidigare höll man funktionsnedsatta barn inlåsta. Nu är de här barnen som pånyttfödda och har det lättare i framtiden.” – en frivilligarbetare som anordnat invånarträffar

Gåvan stöder vår samarbetsorganisation Berhan Lehetsanats arbete.