På adoptionsresan blir en familj till

Inom internationell adoption är adoptionsresan en mycket speciell resa som förändrar många människors liv. Under resan blir en ny familj till, ett barn får en förälder eller föräldrar och de adoptionssökande blir föräldrar, en del för första gången. Allt det här händer i en, för de sökande, främmande kultur där de inte kan spelreglerna eller känner till förhållandena från tidigare.

Föräldrarnas förhållningssätt till barnets födelseland är av stor vikt för barnet. Ett barn känner lätt på sig hur den vuxna känner och en stressad förälder kan ha svårt att koncentrera sig på sitt barn och barnets behov. När man planerar resan lönar det sig att lämna spelrum i tidtabellen och välja barnvänliga hotell och flyg. På varje resa är det möjligt att det sker förändringar och överraskningar så det är bra att redan på förhand förbereda sig mentalt på detta.

Plats också för negativa känslor

Adoptionsresan för ofta med sig enorma, ibland undermedvetna, förväntningar. Väntan på stunden då man för första gången får sitt barn i sin famn är oerhörd. ”Alltid är den stunden inte som en dans på rosor” berättar Interpedias socialarbetare Malla Jauhiainen. ”Barnet kan kännas främmande. Plötsligt har man ett främmande barn i sin famn, hela ens liv förändras och det kan kännas helt osannolikt. Man ska inte beskylla sig själv om man känner såhär, det är helt naturligt. Förväntningarna kan vara skyhöga och föräldrarna kanske tänker att de borde känna någonting och vara vana föräldrar direkt. Kärleken kan komma i ett senare skede också och det är helt okej”, tillägger Jauhiainen.

Om man tänker på adoptionsresan ur barnets perspektiv är det en väldigt stor förändring i en liten människas liv. Barnet kan reagera med skräck, rädsla eller sorg och reaktionerna kan komma överraskande trots att barnet blivit väl förberett på förändringen. Det är viktigt att man är ärlig mot sig själv och ber om hjälp av t.ex. adoptionsrådgivningen eller adoptionstjänstorganisationen. Fastna inte i förväntningarna om hur det borde vara, utan sök stöd.

”I många situationer räcker det om man ger det tid.”

  • Malla Jauhiainen

 

Under adoptionsresan kan det uppstå stress och press över förväntningar på sitt eget föräldraskap, barnets egenskaper och parförhållandet. Stressiga situationer kan också uppstå på grund av barnets födelselands kultur och byråkrati. Att jämföra sin egen familj med andra adoptivfamiljer kan ibland orsaka onödig vånda. ”Tänk om vi får ett krävande barn?” säger Jauhiainen. ”Och hur är det med anknytningen, sätter anknytningen igång eller inte? Och tänk om barnet endast anknyter till den ena föräldern och jag själv blir utanför? Det här är frågor som många funderar på”, tillägger Jauhiainen.

Om allt inte går som man själv planerat kan det kännas tungt att jämföra sig med andra familjer. ”Att ta avstånd kan vara just det man behöver för att i lugn och ro få koncentrera sig på sitt barn och sin familj. Det lönar sig att lyssna på sig själv och fundera på vad som är bäst för just mig, mitt barn och min familj”, berättar adoptionsansvariga Marika Elmeranta.

”Varje familjs historia är unik”

  • Marika Elmeranta

 

För en familj som ska åka på adoptionsresa är det ändå oftast till stor nytta att höra hur det har varit och få stöd av någon som varit med om en adoptionsresa tidigare. Nuförtiden är det lätt att få kontakt med familjer som tidigare adopterat genom sociala medier. Som barnfamilj kan man också ofta få många fina tips inför adoptionsresan av andra barnfamiljer som varit på adoptionsresa.

 


Marja Utela

InformatörLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *