Seminaari: Kenen äänellä? Näkökulmia eettiseen kehitysviestintään ja -journalismiin

Onko lapsen yksityisyyden suoja erilainen, kun raportoidaan köyhien maiden lapsista? Millaisia mielikuvia media luo kehitysmaista? Miten viestimme eettisesti?

Interpedian hanke Kenen äänellä? Näkökulmia eettiseen viestintään kehityskysymyksissä tuo esiin etelän kansalaisyhteiskunnan kehittämiä ratkaisuja kehitysongelmiin ja pyrkii löytämään uudenlaisia näkökulmia siihen, miten erittäin haavoittuvassa asemassa olevat lapset voidaan esittää heitä koskevassa viestinnässä ja journalismissa kunnioittavalla ja eettisellä tavalla.

Tervetuloa Kenen äänellä? -seminaariin Tampereelle pohtimaan kehitysviestinnän ja -journalismin etiikkaa. Seminaarin yhteydessä näytämme myös Nepalissa kuvatun dokumentin lapsityöläisten puolesta tehdystä työstä.

Seminaari on avoin kaikille eikä vaadi ennakkoilmoittautumista.

Aika: pe 22.3.2019 klo 10:15−15
Paikka: Paavo Koli Sali, Tampereen yliopisto, Pinni A, Kanslerinrinne 1

 

Seminaarin ohjelma:

10:15

Lapsijärjestön viestintää: lasten kuvien ja tarinoiden käyttö

Marja Utela, tiedottaja, Interpedia ry

 

Stereotypiat järjestöjen varainhankinnassa

Martta Kaskinen, kirjoittanut pro gradu- työnsä järjestöjen varainhankintakuvastosta

 

11:30–12:30 Lounastauko

 

12:30

Valkoisen katseen loppu?

Elina Hirvonen, kirjailija, toimittaja ja dokumenttielokuvaohjaaja

 

Kenen äänellä? Toimittajan työ kehitysmaissa

Eeva Simola, toimittaja ja kirjailija

 

Kenen kasvoilla? Kuvaajan eettiset periaatteet

Tuukka Ervasti, valo/videokuvaaja

 

Kenen äänellä? Näkökulmia eettiseen viestintään kehityskysymyksissä -hanke on osa Fingon koordinoimaa, EU-rahoitteista Frame, Voice, Report! -hankekokonaisuutta (FVR).

      

 

Tämä asiakirja on tuotettu Euroopan unionin rahoitustuella. Tämän asiakirjan sisällöstä vastaa tuensaaja, eikä sen voida missään olosuhteissa katsoa heijastavan Euroopan unionin kantaa.