AktuelltUnder 2020 kom 19 adoptivbarn till Finland via Interpedia

Under 2020 kom 19 adoptivbarn till Finland via Interpedia

Under fjolåret kom sammanlagt 19 adoptivbarn till Finland via oss, vilket är märkbart färre än under 2019 (52). Från Colombia kom det flest barn (åtta) till Finland. Fem barn kom från Sydafrika, tre från Thailand, två från Taiwan och ett från Indien.

På det internationella adoptionsfältet är åren sinsemellan olika, antalet anlända barn beror på många faktorer: exempelvis hur lång tid de inlämnade ansökningarna finns i landet, hur sökandenas önskemål svarar mot barnets behov och hur samhällsförhållandena är i kontaktländerna.

”Det här året har dock varit helt exceptionellt. Coronaviruset ställde hela världen inför en helt ny verklighet, vilket påverkade även internationella adoptioner. Vi har ändå kommit till ett så bra skede att myndighetsprocesserna framskrider och adoptionsresorna är för tillfället möjliga”, säger vår verksamhetsledare Anja Ojuva.

Det exceptionella året har medfört många förändringar. Vi har övergått till träffar, möten och informationsmöten på distans. Många av dessa nya förfaranden kommer vid sidan om de gamla att förbli en del av vår verksamhet. På det sättet kan vi bättre betjäna adoptionssökande runtom i landet. Vi har även tillsammans med sökandefamiljerna snabbt anpassat oss till undantagslägets adoptionsresor med alldeles nya arrangemang.

”Våra samarbetspartner runtom i världen har för sin del gjort sitt bästa så att barnen fått den behövliga omvårdnaden och hållits friska. Det här har varit och är fortfarande en krävande uppgift för barnhemmens personal i detta exceptionella läge”, tillägger Ojuva.

Vi tar mycket gärna emot nya adoptionssökande till Bulgarien, Colombia, Indien, Sydafrika och Thailand.

Barn adopterade via Interpedia 2018–2020:

 BulgarienColombiaIndienKinaSydafrikaTaiwanThailandSumma
202020192018 896136 12523102213143195228

Vid ankomsten var barnen 0–8 år gamla. De största åldergrupperna var barn yngre än ett år (5) samt ettåringarna (5).

Vi gratulerar familjerna!

Mer statistik