Adoptionsstatistik

Allt sedan 1974 har barn adopterats till Finland via Interpedia, men officiell statistik har förts sedan 1.5.1985 då adoptionslagen trädde i kraft och Interpedia fick status av auktoriserat adoptionstjänstorgan.

Barn adopterade till Finland via Interpedia under år 2021
Uppdaterad
20.9.2021
Bulgarien Colombia
Indien Kina Sydafrika Thailand Totalt
2021
3 2 18 8 31
Barn adopterade till Finland via Interpedia enligt ankomstår och ursprungsland 1985–2020
Bulgarien Colombia
Indien Kina Sydafrika Taiwan Thailand Totalt
2020
8 1 5 2 3 19
2019 9 3 1 23 2 14 52
2018 6 6 2 10 1 3 28
2017
8 5 4 20 2 1 40
2016
9 5 4 13 9 40
Sydafrika Etiopien Indien Kenya Kina Colombia Thailand Övriga* Totalt
2015 29 1 5 3 11 5 4 58
2014 20 3 7 2 15 16 8 71
2013 20 3 8 4 19 2 8 64
2012 12 3 8 6 16 7 4 56
2011 19 11 7 8 14 7 1 67
2010 14 10 3 9 11 10 10 67
2009 16 16 7 14 10 15 78
2008 12 14 2 7 13 15 63
2007 11 13 9 19 8 13 73
2006 11 15 4 26 12 19 87
2005 9 5 15 69 15 23 136
2004 9 7 8 71 17 15 127
2003 3 6 6 35 27 28 105
2002 11 1 34 28 12 86
2001 4 6 36 36 17 1 100
2000 18 6 24 30 22 8 108
1999 13 3 14 22 14 6 72
1998 8 6 11 19 15 16 75
1997 15 3 20 22 15 12 87
1996 8 2 12 10 11 10 53
1995 11 3 6 12 8 6 46
1994 10 3 13 19 9 54
1993 14 3 19 18 2 56
1992 7 3 16 15 2 43
1991 10 4 13 9 4 40
1990 9 1 8 6 1 25
1989 12 28 9 10 2 61
1988 15 11 19 1 5 51
1987 8 11 18 2 39
1986 9 6 2 17
1985 6 5 11
Totalt 156 294 178 29 473 449 351 88 2076

* Övriga: Dominikanska republiken 6 barn, Guatemala 13 barn, Rumänien 33 barn, Taiwan 1 barn, Vietnam 35 barn