ButikEtiska gåvorStartkapital för spar- och lånegrupper, Etiopien

Startkapital för spar- och lånegrupper, Etiopien

Tack vare den här gåvan kan en spar- och lånegrupp bestående av tio mödrar till funktionsnedsatta barn få ett startkapital.

120,00 

Beskrivning

Tack vare den här gåvan kan en spar- och lånegrupp bestående av tio mödrar till funktionsnedsatta barn få ett startkapital.

Du kan printa ut eller ladda kortet här

Eettinen-lahja-Etio-lainaryhma-sv.pdf

När du beställt produkten kan du printa ut eller ladda tack-kortet här

I syfte att förbättra utkomsten för familjer med funktionsnedsatta barn i de avsides belägna delarna av Etiopien genomför Interpedia ett utvecklingssamarbetsprojekt som bland annat omfattar bildandet av spar- och lånegrupper, där medlemmarna får undervisning i hur gruppens ekonomi ska skötas och kapitlet utökas. I spar- och lånegrupperna sparar mödrarna tillsammans ihop en liten summa per månad och alla får i tur och ordning ett litet lån, så att de kan skaffa till exempel en get, höns eller det de behöver för att starta ett eget litet företag. De här extrainkomsterna tryggar de funktionsnedsatta barnens skolgång.

Gåvan stöder vår samarbetsorganisation Berhan Lehetsanats arbete för de funktionsnedsatta barnens rättigheter.