AktuelltÅr 2021 kom 41 adoptivbarn till Finland via Interpedia

År 2021 kom 41 adoptivbarn till Finland via Interpedia

Under fjolåret kom sammanlagt 41 adoptivbarn till Finland via oss. Detta är märkbart fler än år 2020 (19), då coronapandemin under flera månader förhindrade adoptionsresor till de flesta av våra kontaktländer.

Det kom mest barn från Sydafrika (24) och Thailand (12). Från Colombia kom tre barn till Finland och från Indien två.

Coronatiden har inverkat på våra kontaktländers adoptionsverksamhet på olika sätt. Strikta reserestriktioner, nedstängningar och rentav utegångsförbud har försvårat barnskyddets och myndigheternas arbete. Fördröjningarna och nedstängningarna i kontaktländerna har skett under olika perioder och under adoptionsprocessens olika faser. Dessa inverkar fortfarande på adoptionsverksamheten och därmed på antalet adoptivbarn som kommer till Finland.

”År 2020 väntade en del sökande som fått barnbesked från Thailand länge på adoptionsresan, då Thailand stängde sina gränser under drygt ett halvår. En del av adoptionsresorna flyttades till 2021. Just nu ser vi hur programmet för barn med särskilda behov märkbart har aktiverats då den långa nedstängningen i Indien hävdes och myndigheterna återgick till närarbete. Mot slutet av 2021 har vi redan fått flera barnbesked från Indien”, berättar vår verksamhetsledare Anja Ojuva.

”Jag önskar verkligen att pandemin äntligen avtar under 2022 så att barnskyddet i våra kontaktländer kan börja arbeta med full kapacitet. Två år är en lång tid i ett barns liv och pandemin har säkert medfört ett ökat behov av skydd”, fortsätter hon.

Barn adopterade via Interpedia 2018–2021:

 BulgarienColombiaIndienKinaSydafrikaTaiwanThailandSumma
2021
2020
2019
2018
 3
8
9
6
2
1
3
6


1
2
24
5
23
10

2
2
1
12
3
14
3
41
19
52
28

Vid ankomsten var barnen 1–7 år gamla och tvååringarna (15) var den största åldersgruppen.

taaperot katsovat ikkunasta ulos

Mer statistik