AktuelltSommarreflektioner

Sommarreflektioner

Juli är en bra månad för att reflektera över det gångna halvåret och ta till vara värdefulla reflektioner med tanke på resten av året. Särskilt i år är det nödvändigt att ibland stanna upp mitt i dessa globala händelser – så att även de egna tankarna hinner med.

Hos oss här på Interpedia har den gångna våren och försommaren innehållit aktiv kontakt med kunderna. Anmärkningsvärt stort har särskilt antalet adoptionsinfon via fjärranslutning varit. I år har redan 550 personer deltagit i informationsmötena, vilket visar det stora intresset för internationell adoption.

Vi har varit glada över den positiva respons vi fått av våra kunder eller av dem som börjat överväga adoption. Även i detta undantagsläge har det varit möjligt att sprida information och då våra samarbetspartner i kontaktländerna har kunnat delta i distansmötena har det gett oss helt nya möjligheter. Denna praxis kommer säkert att bli bestående hos oss men kommer inte att minska behovet av personliga möten och övriga informationsträffar, vilka ger annorlunda möjligheter att utbyta tankar och information.

Vi har även hållit personlig kontakt med familjerna via fjärranslutning. Vår personal har varit lätt att nå och så ofta som möjligt har vi sänt nyhetsbrev om läget i kontaktländerna. Det har för sin del hjälpt de väntande familjerna att förstå även ur barnets födelselands synvinkel de problem som pandemin orsakat. Vi kontaktar regelbundet familjerna som redan fått barnbesked. Tillsammans funderar vi på olika sätt att klara av väntandet samtidigt som vi förmedlar nödvändig information om barnets situation.

Inom utvecklingssamarbetet har vi regelbundet hållit kontakt med våra fadder- och understödsprojekt och vi har fått se hur barnen får hjälp på många olika sätt även i denna situation. Utmaningar finns det gott om, till exempel skolgång på distans är en möjlighet bara i få länder. Trots det hittas lösningar med vars hjälp det är möjligt att klara av också detta år. I västra Nepal har radioprogram tagits till hjälp i de avlägsna områden där barnen och familjerna inte har internet eller datorer att använda. Våra givare ger möjlighet till detta viktiga arbete för barnens bästa.

Efter sommaren går vi vidare mot årets slut med många frågor och en eventuell tid av osäkerhet som är lång för barnen och familjerna. Det kan vi inte eliminera men vi fortsätter vårt långsiktiga arbete, vi stöder familjerna som överväger adoption och familjerna som redan befinner sig i olika skeden av processen i alla de situationer där det bara är möjligt.