AktuelltNär ditt adoptivbarn möter rasism

När ditt adoptivbarn möter rasism

Har du den senaste tiden funderat på hur du ska agera när ditt adoptivbarn möter diskriminering eller rasism?

Vid förberedelsen inför internationell adoption måste sökandena begrunda bland annat hur det är att vara en synlig familj då barnet skiljer sig från majoritetsbefolkningen. Sökandena måste också förbereda sig på rasismen som barnet möter, eftersom vi inte kan blunda för denna beklagliga företeelse.

Identifiera din privilegierade ställning

Du har en annan ställning i samhället än ditt rasifierade barn. När ditt barn berättar för dig om den rasism hen möter, ska du inte säga ”Jag vet hur det känns för dig” eftersom du som vit inte upplevt det som ditt barn upplever. Trots att du själv accepterar ditt barn och tror på jämlikhet, hjälper din attityd inte barnet om du inte känner igen den omgivande ojämlikheten. Världen är inte färgblind fastän vi skulle vilja tro det. Du kanske känner ångest och vill skydda ditt barn men du kan inte veta hur det är att själv bli utsatt för rasistisk diskriminering.

Identifiera ärligt din ställning och visa samtidigt medkänsla för ditt barn. Detta skapar trygga omständigheter för barnet att öppet prata om vad som hänt.

Prata

Det är inte lätt att ta upp svåra och ångestfyllda frågor. Det är dock viktigt. Om du förblir tyst kan ditt barn uppleva det som bevis på sin egen värdelöshet eller som om du inte bryr dig om ditt barn. Gå utanför din bekvämlighetszon och våga diskutera också svåra frågor åldersanpassat med ditt barn. På det sättet kan du stödja barnet.

Berätta för dina barn om rasifierades erfarenheter så att de får ord för att hantera ämnet. Välj böcker och filmer med rasifierade personer.

Skapa en känsla av trygghet

Barnen vänder sig ofta till sina föräldrar då de mött något ångestfyllt. Försäkra ditt barn om din ovillkorliga kärlek och lova att göra allt som står i din makt så att ditt barn har en trygg gemenskap som stöd.

Dela dina känslor

Du känner kanske ilska och frustration då ditt barn möter diskriminering. Visa dina känslor öppet för barnet men se till att barnet inte får känslan av att hen måste skydda dig och dina känslor.

Förstärk ditt barns känslor

Berätta för ditt barn att du tror på hen och att hen har rätt till sina känslor. Berätta att diskriminering är fel. Visa empati med ditt barns känslor men kom ihåg att dina känslor och upplevelser är annorlunda.

Agera och påverka

Identifiera din privilegierade ställning och använd den till att åstadkomma en förändring. För barnet är det bra att se att det även finns många människor som motsätter sig diskriminering. Visa att du vill delta i och påverka arbetet för en förändring. Visa även ditt barn att du är färdig att försvara hen.

Stärk ditt barns identitet

Hjälp ditt barn att bygga en stark rasmässig identitet. Det kan till exempel vara till hjälp om rasifierade personer och förebilder finns i omgivningen. Bearbeta barnets bakgrund och historia åldersanpassat. Det är också viktigt att förhålla sig positivt till barnets födelseland.

Marika Elmeranta
Interpedias adoptionsansvariga

Källor:

Miten puhua ruskeudesta valkoisena vanhempana?

Empowering Adopted Children of Color in the Face of Racism and Discrimination

Micaela Mouas framställning Rasismi ja mielen hyvinvointi på Adoptivfamiljer rf:s webbinarium 30.5.2020

Dr. Robin DiAngelo discusses ’White Fragility’